"ซูเปอร์โพล" เผย คนรุ่นใหม่ "สิ้นหวัง" ในอนาคตประเทศ ขณะที่ ส่วนใหญ่จะไม่เชื่อฟัง ผู้ใหญ่ทางการเมือง

18 ก.ค. 2563 เวลา 5:33 น.

"ซูเปอร์โพล" คนรุ่นใหม่ สิ้นหวังในการมองอนาคตของประเทศ มองระะดับคุณธรรมของนักการเมือง ยุค"บิ๊กตู่" มีค่อนข้างน้อย

18 ก.ค.63  สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง คนรุ่นใหม่ กับ ผู้ใหญ่ทางการเมือง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.8 ระบุ ระดับคุณธรรมของนักการเมือง ยุคบิ๊กตู่ มีค่อนข้างน้อย ถึง ไม่มีเลย ในขณะที่ร้อยละ 17.2 ระบุค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด

ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.6 ระบุ คนรุ่นใหม่จะไม่เชื่อฟัง ไม่ทำตาม ผู้ใหญ่ทางการเมือง สั่งสอน ในขณะที่ร้อยละ 28.4 เชื่อฟัง

โดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.4 ระบุ คนรุ่นใหม่มองผู้ใหญ่ทางการเมืองทำตัวไม่ดี ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี ในขณะที่ร้อยละ 32.6 ระบุทำตัวดี

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.2 ระบุ การใช้กฎหมายบังคับจับกุม จะช่วยห้ามปรามคนรุ่นใหม่ไม่ได้ ในขณะที่ร้อยละ 43.8 ระบุ ช่วยได้

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.0 ระบุ คนรุ่นใหม่มองการเมืองปัจจุบันเป็น การเมืองเก่า ในขณะที่ร้อยละ 21.0 ระบุเป็นการเมืองใหม่

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.5 ระบุไม่เห็นผลงานของรัฐบาลที่ทำประโยชน์อะไรให้กับเยาวชน ในขณะที่ร้อยละ 24.5 ระบุเห็นผลงาน

ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 58.4 ระบุคนรุ่นใหม่ สิ้นหวังในการมองอนาคตของประเทศ ในขณะที่ร้อยละ 41.6 มีความหวัง