ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ มุมมองของคนรุ่นใหม่ ต่ออนาคตของประเทศชาติ

19 ก.ค. 2563 เวลา 6:28 น.

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงคนรุ่นใหม่ต่อการปรับ ครม. และมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่ออนาคตของประเทศชาติ

19 ก.ค. 63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอ ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงคนรุ่นใหม่ต่อการปรับ ครม.

กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่ และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียล

ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,243 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงคนรุ่นใหม่ต่อการปรับ ครม. และมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่ออนาคตของประเทศชาติ

เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของคนรุ่นใหม่ว่า คนที่จะมาแทนรัฐมนตรีกลุ่มสี่กุมาร ไม่มีประวัติด่างพร้อย เป็นคนดี พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.9 ไม่เชื่อมั่น ในขณะที่ร้อยละ 13.1 เชื่อมั่น

และเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของคนรุ่นใหม่ว่า คนที่จะมาแทนรัฐมนตรีกลุ่มสี่กุมาร เสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง ไม่กอบโกยผลประโยชน์ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.7 ไม่เชื่อมั่น

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของคนรุ่นใหม่ว่า คนที่จะมาแทนรัฐมนตรีกลุ่มสี่กุมาร จะได้รับการปกป้องจากสุภาพชน คนให้เกียรติกัน ไม่ถูกทรยศ หักหลัง ไม่เสร็จนาฆ่าโคถึก พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 85.1 ไม่เชื่อมั่น

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงคนรุ่นใหม่ต่อการปรับ ครม. และมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่ออนาคตของประเทศชาติ

นอกจากนี้ ที่น่าเป็นห่วงคือ มุมมองของคนรุ่นใหม่ต่ออนาคตของประเทศชาติ พบว่าส่วนใหญ่หรือ ร้อยละ 87.0 ระบุมีความเหลื่อมล้ำคนจนจนมากขึ้น

รองลงมาคือร้อยละ 78.5 ระบุเด็กและเยาวชนไม่มี พื้นที่ที่แสดงออกในเวลาที่ไม่เห็นด้วยกับผู้ใหญ่ ร้อยละ 75.5 ระบุผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนน้อยเอาความอยู่รอดของตัวเองและพรรคพวกเป็นใหญ่

ร้อยละ 74.9 ระบุ ผู้ใหญ่หลงตัวเองคิดว่า ตัวเองดี ตัวเองเก่ง มากกว่าเด็ก และร้อยละ 74.5 ระบุ ผู้ใหญ่ใช้อำนาจควบคุมมากกว่า ใช้อำนาจให้เกิดความไว้วางใจ

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงคนรุ่นใหม่ต่อการปรับ ครม. และมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่ออนาคตของประเทศชาติ

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงคนรุ่นใหม่ต่อการปรับ ครม. และมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่ออนาคตของประเทศชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด