"ชวน" ชี้ มีอำนาจเลือก กมธ.ชุดเดียวสอบคดี "บอส อยู่วิทยา" ได้หากซ้ำซ้อน

30 ก.ค. 2563 เวลา 5:31 น.

"ชวน" ชี้ในฐานะประธานสภาฯ มีอำนาจยุบ กมธ. สอบคดี "บอส อยู่วิทยา" ให้เหลือคณะเดียวได้หากซ้ำซ้อน

30 ก.ค. 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร กล่าวถึงกรณีที่หลายกรรมาธิการของสภาฯ ทั้งกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนกรรมาธิการ ป.ป.ช. กรรมาธิการตำรวจ และ กรรมาธิการศาลฯ ได้พิจารณาตรวจสอบกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องคดี นายวรยุทธ หรือ บอส อยู่วิทยา ทายาทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดัง ว่า

เรื่องนี้ต้องดูปัญหาการทำหน้าที่ของแต่ละกรรมาธิการว่ามีความซ้ำซ้อนหรือไม่ หากมีการเชิญซ้ำซ้อนเรื่องเดียวกันหลายกรรมาธิการ ก็เป็นเรื่องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะวินิจฉัยว่าจะให้กรรมาธิการชุดใดเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้ ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินการในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง แต่ในกรณีนี้ยังไม่มีปัญหา ซึ่งหากมีปัญหาสามารถแจ้งมาที่ประธานสภาฯเพื่อพิจารณารายละเอียดได้

เมื่อถามว่า กรรมาธิการชุดใดที่ควรพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะ นายชวน กล่าวว่า ต้องดูรายละเอียดว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับใคร และอยู่ในความรับผิดของกรรมาธิการชุดใด แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ เพราะต้องมีการหารือกันก่อน