"บิ๊กแดง" ย้ำให้ดูแลถึงครอบครัวทหารใหม่หวั่น "โนอึล" ทำกังวล

20 ก.ย. 2563 เวลา 8:14 น.

ผู้บัญชาการทหารบก ย้ำหน่วยต้นสังกัดทหารใหม่ตรวจสอบและดูแลครอบครัวทหารใหม่ ที่อาจได้รับผลกระทบจาก ”พายุโนอึล” ให้เจ้าตัวคลายกังวลระหว่างมาปฏิบัติหน้าที่

 

เข้าสู่วันที่3 สำหรับปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชน และคลี่คลายอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซร้อน “โนอึล” ที่ส่งผลกระทบหลายพื้นที่ตั้งแต่ 18 กย.63โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ผ่านมา กองทัพบกได้ส่งกำลังพล ยุทโธปกรณ์ โดยเฉพาะรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่และเครื่องมือทางด้านการช่าง เข้าช่วยเหลือประชาชน ในการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ ผู้ประสบอุทกภัยขึ้นที่สูง สร้างแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน การเคลื่อนย้ายสิ่งของ เศษซากวัสดุที่กีดขวางทางน้ำ เปิดเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการสัญจร , อพยพประชาชนสู่พื้นที่ปลอดภัย เพิ่มความแข็งแรงของแนวกั้นน้ำ หน่วยทหารได้ส่งชุดประเมินภัยพิบัติ เข้าติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงหรือนำ้ท่วมซำ้ซาก

ทั้งนี้ ทุกกองทัพภาคให้ความสำคัญกับการเข้าตรวจสอบและได้วางกำลังในพื้นที่เสี่ยง และการพักแรมอยู่เป็นเพื่อนประชาชนในชุมชน พร้อมให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนเมื่อเกิดเหตุการณ์ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก

 

 

สำหรับการช่วยเหลือประชาชนในแต่กองทัพภาคมีดังนี้

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอันดับแรก กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดกำลังพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าช่วยการระบายน้ำ, ทำพนังกั้นน้ำ, นำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือในเส้นทางสัญจร, หรือถอนซากปรักหักพัง ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ตัดและย้ายต้นไม้ที่ล้มทับอาคารบ้านเรือน ในหลายจังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา , อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ , สกลนคร , สุรินทร์, ขอนแก่น และล่าสุดที่บุรีรัมย์

-ภาคเหนือ มีพื้นที่ประสบภัยใน จ. นครสวรรค์และตาก ซึ่งกองทัพภาคที่3 ได้นำกำลังพลและเครื่องมือ เข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

-ภาคใต้ มีพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดตรัง, สตูล, พังงา, ระนอง ขณะนี้หน่วยทหาร ของกองทัพภาคที่4 ได้เข้าช่วยบรรจุกระสอบทรายแจกจ่ายประชาชน รื้อถอนซากปรักหักพัง ซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือน และขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

-ภาคกลาง กองทัพภาคที่1 ได้จัดกำลังเข้าอำนวยความสะดวกด้านการสัญจร บรรจุกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมแจกจ่ายประชาชนและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ใน 5 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี, นครนายก, สมุทรสาคร, ลพบุรี และ กทม.

ล่าสุด ผู้บัญชาการทหารบก มีความห่วงใยต่อทหารใหม่และทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งพื้นที่ชายแดนและภารกิจช่วยเหลือประชาชนอยู่ในขณะนี้

ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหาร ตรวจสอบ ทหารกองประจำการ โดยเฉพาะทหารใหม่ ที่ครอบครัวอาจประสบภัยพิบัติในช่วงนี้ ให้ทหารใหม่ได้ติดต่อกับครอบครัว เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ หากมีครอบครัวทหารกองประจำการได้รับผลกระทบจากพายุ ”โนอึล” ให้หน่วยทหารในจังหวัดนั้น เข้าดูแลและประสานความช่วยเหลือกับครอบครัวทหารกองประจำการทันที เพื่อคลายความกังวลให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป