นายกฯ มุ่งขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าเพื่อลูกหลาน

01 ต.ค. 2563 เวลา 10:00 น.

นายกฯ เร่งขยายโครงข่ายคมนาคมที่ดีเพื่อประชาชน พร้อมเพิ่มทางเลือก และความสะดวกสบาย ภายใต้ราคาที่เหมาะสม

 

ภาพการจราจรที่ติดขัดเป็นภาพจำเจของคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพ การแก้ปัญหานี้จำเป็นต้องเร่งเสริมสร้างขยายเครือข่ายคมนาคมที่ดี ครอบคลุม เพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางให้มากขึ้น สะดวกรวดเร็ว และที่สำคัญต้องมีค่าโดยสารที่ราคาเหมาะสม ไม่เป็นภาระประชาชน เครือข่ายนี้ต้องช่วยกระจายความเจริญไปสู่ชานเมือง หรือจังหวัดข้างเคียงได้ด้วย 

รัฐบาลได้ ริเริ่ม และต่อยอดวางโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมถึงเครือข่ายรถไฟฟ้า ที่ต้องสร้างความเชื่อมโยงแบบใยแมงมุม กระจายให้ครอบคลุมหลายพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของประชากรในประเทศที่ไม่ใช่แค่ในเมืองหลวงเท่านั้น แต่ต้องสร้างและกระจายไปจังหวัดต่างๆ และเมืองใหญ่ๆ ที่กำลังเติบโตในอนาคตอันใกล้

รถไฟฟ้าโมโนเรล รางเดียว 2 สายแรกของประเทศไทย สายสีชมพูกับสายสีเหลือง ที่มีการรับมอบในวันนี้ จะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้คนกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้เพิ่มเติมจากที่เดิมที่มีอยู่  

รัฐจะเร่งผลักดัน ส่งเสริมให้บริษัทไทย คนไทยสามารถสร้างและประกอบรถไฟฟ้าใช้เอง ผมเชื่อครับว่าคนไทยเราทำได้ หากเราร่วมแรงร่วมใจ เราทุกคนต้องช่วยกันครับ ถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความเจริญเป็นแบบอย่างให้กันและกัน  

มาร่วมกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ลดปัญหาอุปสรรคในทุกๆ ด้าน ไม่ใช่เพื่อรุ่นเราแต่เพื่อรุ่นลูกหลานของพวกเราทุกคนครับ #รวมไทยสร้างชาติ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด