"บิ๊กแก้ว" ผบ.สส. ย้ำไม่มีความคิด “ปฏิวัติ” โยน ตร. ดูแลม็อบ 14 ต.ค. (คลิป)

05 ต.ค. 2563 เวลา 7:07 น.

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ย้ำชัด "ปฏิวัติ" ไม่อยู่ในความคิดทหารปัจจุบัน ยืนยันไม่ทำนอกรัฐธรรมนูญ พร้อมประกาศเหล่าทัพพร้อมปกป้องสถาบัน ในฐานะองค์จอมทัพไทย เผยประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่แย่น้อยที่สุด โยนตำรวจดูแล ม็อบ 14 ตุลา ยังไม่ต้องถึงมือทหาร

 

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตอบคำถามสื่อ กรณีทำความเข้าใจกับคนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องสถาบัน ว่า ทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมาย ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนและประเทศชาติ เพราะกำลังทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศ รัฐ ประมุขของรัฐ พร้อมย้ำว่ามาตรา 8 ของรัฐธรรมนูญ 60 บัญญัติไว้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย ซึ่งข้าราชการทหารก็มีขวัญกำลังใจ และปลาบปลื้มในการปฏิบัติหน้าที่

 

ส่วนบทบาทกองทัพกับการเมืองนั้น เห็นว่า เรื่องการเมืองเป็นเรื่องการบริหารประเทศ ตามที่ได้รับมอบตามกฎหมาย ทหารก็เป็นกลไกของรัฐบาลในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่วนการเมืองทหารไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่สิ่งที่จะเกี่ยวข้องกันคือความมั่นคงของรัฐ ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของทหาร ไม่ต้องมีใครสั่ง เพราะเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

 

สำหรับบทบาทของ สมาชิกวุฒิสภา (..) ของ ผบ.เหล่าทัพ จะวางตัวอย่างไร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่า รัฐธรรมนูญกำหนดให้มี ส.. มากูเรื่องกฎหมาย แค่ช่วงเวลาหนึ่งตามบทเฉพาะกาล ซึ่ง ผบ.เหล่าทัพ เป็นตามกรอบรัฐธรรมนูญ ไม่สามารถพูดได้ว่ามีความเห็นอย่างไร เพราะเป็นข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ ส่วนเรื่องการรับเงินเดือน เป็นเรื่องแต่ละบุคคลจะพิจารณา

 

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ได้หารือร่วมกันแล้ว จะไม่รับเงินเดือนในตำแหน่งวุฒิสภา โดยผู้บัญชาการเหล่าทัพ จะประสานไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นรายบุคคลต่อไป เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคล

 

เมื่อถามถึงหน้าที่นอกรัฐธรรมนูญ จะให้ความมั่นใจประชาชนอย่างไรว่าจะไม่เกิดการปฏิวัติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้อยู่ในแนวทางการดำเนินการอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญ เราปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทหารก็คือประชาชน ทุกอย่างเรามีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เราเชื่อมั่นอย่างที่ประชาชนเชื่อมั่นว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่แย่น้อยที่สุดในสังคมโลก เพียงแต่ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชน พลเมือง ได้รับโอกาส สิทธิ และมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมย้ำว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความคิดของทหารปัจจุบัน

 

ส่วนการชุมนุมวันที่ 14 ตุลาคม เชื่อว่าตำรวจดูแลได้ ยังไม่ต้องถึงขั้นให้ทหารไปดูแล

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด