"เทพไท" เปรียบรัฐธรรมนูญ 60 เหมือนรถยนต์ชำรุด-ใช้งานไม่ได้

05 ต.ค. 2563 เวลา 9:45 น.

"เทพไท เสนพงศ์" ยันรัฐธรรมนูญ 2560 มีจุดอ่อน เปรียบเหมือนรถ "แชสซีคต-เสียศูนย์-ใช้งานไม่ได้" ย้ำจำเป็นต้องมี สสร.ขึ้นมาดำเนินการ เพื่อให้ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริง

 

(5 ตุลาคม 2563) นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. เหมือนการเขียนเช็คเปล่านั้น เป็นการมโนกันไปเองของฝ่ายที่ต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พยายามหาเหตุผล หรือสร้างกระแสต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรูปแบบต่างๆนานา ทั้งที่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มีจุดอ่อนมากมาย ซึ่งได้มีข้อสรุปจากผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานมาแล้ว

ทั้งนี้ จนมีความเห็นสอดคล้องกันทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล จึงได้มีการยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และจัดตั้ง สสร. ขึ้นมา 2 ญัตติ คงมีแต่สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) บางส่วนเท่านั้น ที่ยังคัดค้านแบบหัวชนฝา ไม่ยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อบ้านเมือง ไม่เหมือนกับสมาชิกวุฒิสภาหลายคนที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น นายวันชัย สอนศิริ นายคำนูณ สิทธิสมาน นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และแพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ฯลฯ

 

อย่างไรก็ตาม การมี สสร. ก็เพื่อต้องการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่มีการยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริง ไม่มีการตีเช็คเปล่าเหมือนตามที่บางฝ่ายกล่าวหา เพราะการเขียนรัฐธรรมนูญของ สสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ก็ย่อมเขียนรัฐธรรมนูญที่เป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ ไม่ใช่การเขียนรัฐธรรมนูญโดยคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่แต่งตั้งมาจาก คสช. ซึ่งไม่ได้ยึดโยงที่มาจากประชาชนแต่อย่างใด

 

 

"จึงอยากจะให้ทุกฝ่ายเปิดใจกว้าง ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ที่เป็นความเห็นของประชาชนทั้งประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีจุดอ่อนมากมาย ไม่สามารถที่จะแก้ไขเป็นรายมาตราได้ เหมือนกับการซ่อมรถยนต์ ที่ไม่สามารถปะผุ ซ่อมสีใหม่ได้ เพราะรถยนต์คันดังกล่าว แชสซีคต เสียศูนย์ ใช้งานไม่ได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เช่นเดียวกัน จึงจำเป็นต้องยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทันที" นายเทพไท กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด