ตร.เตรียมส่ง "ไผ่ ดาวดิน" และแกนนำม็อบ ฟ้องศาลช่วงบ่ายวันนี้

14 ต.ค. 2563 เวลา 2:51 น.

เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมนำตัว "ไผ่ ดาวดิน" ส่งศาลอาญา รัชดา ส่วนอีก 19 คน ส่งศาลแขวงดุสิต และเยาวชนอายุ 17 ปี ไปส่งศาลเยาวชนและครอบครัว ใน 10 ข้อหา

เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมนำตัว

จากกรณีกลุ่มผู้ชุมนุม นำโดย นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน นำมวลชนปราศรัยชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วานนี้ (13 ต.ค.) โดยไม่ได้มีการขออนุญาตตามกฎหมาย ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการจับกุม 

ล่าสุด มีรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้ที่ถูกจับกุมนั้นมีทั้งหมด  21 ราย ดังนี้

1.นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา  อายุ 29 ปี

2.นายวชิรวิชญ์ ลิมป์ธนวงศ์ อายุ 23 ปี

3.นายปริญญ์ รอดระหงส์ อายุ 23 ปี

4.นายปวริศ แย้มยิ่ง อายุ 24 ปี

5.นายฐิติสรรค์ ญาณวิกร อายุ 27 ปี

6.นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ อายุ 32 ปี 

7.นายวันชัย สุธงสา อายุ 23 ปี

8.นางสาววรางคณา แสนอุบล อายุ 21 ปี

9.นายนันทพงศ์ ปานมาศ อายุ 29 ปี

10.นายทวีชัย มีมุ่งธรรม อายุ 20 ปี

11.นายเมยาวัฒน์ บึงมุม อายุ 20 ปี

12.นายธนกฤต สุขสมวงศ์ อายุ 65 ปี

13.นางเพ็ญศรี เจริญเณรรักษา อายุ 57 ปี

14.นางสาวอภิชญา เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ อายุ 18 ปี

15.นายมุสิก ผิวอ่อน อายุ 27 ปี

16.นายภักดี ศรีรัตอำไพ อายุ 55 ปี

17.นายนวพล ต้นงาม อายุ 23 ปี

18.นายกิตติภูมิ ทะสา อายุ 20 ปี

19.นายทรงพล สนธิรักษ์ อายุ 21 ปี

20.นายจิรวัฒน์ รูปใหญ่ อายุ 24 ปี

21.เยาวชนอายุ 17 ปี 

โดยทางเจ้าหน้าที่จะนำตัวนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ดาวดิน ส่งศาลอาญา รัชดา ส่วนอีก 19 คน ส่งศาลแขวงดุสิต และเยาวชนอายุ 17 ปี ไปส่งศาลเยาวชนและครอบครัว ในช่วงบ่ายวันนี้

 

ส่วนข้อหามีทั้งหมด 10 ข้อหา ประกอบด้วย 

1.ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่สิบคนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ประมวลกฎหมายอาญา 

2.ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมกันหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่าย ชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัด หรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคกระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ร.บ.ฉุกเฉิน มาตรา 9/ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 

3.ร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใด ประมวลกฎหมายอาญา 

4.ร่วมกันวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดส่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร พรบ.จราจราทางบก   

5.ร่วมกัน ตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆบนถนน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 

6.ร่วมกันขูด กระเทะ ขีด เขียน พ่นสี หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ บนถนน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

7.ร่วมกันใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ประมวลกฎหมายอาญา

8.ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ ประมวลกฎหมายอาญา

9.ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่มีกฎหมายให้ไว้ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ประมวลกฎหมายอาญา

10.ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.ควบคุมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493

 

 

เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมนำตัว เครื่องฟอกอากาศ สั่งออนไลน์ถูกกว่า ลดสูงสุด 27%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด