รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ จ่อแบน "Telegram"

19 ต.ค. 2563 เวลา 6:32 น.

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ทำหนังสือถึง กสทช. ขอให้ขอความร่วมมือแจ้งผู้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายมือถือ ให้มีการระงับใช้งานแอปพลิเคชั่นเทเลแกรม

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ทำหนังสือถึง กสทช. ขอให้ขอความร่วมมือแจ้งผู้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายมือถือ ให้มีการระงับใช้งานแอปพลิเคชั่นเทเลแกรม

ล่าสุดวันนี้ สำนักงานปลักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองป้องกันปราบปรามการกระทำผิดความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ได้ลงนามในเอกสารลับมาก! ด่วนที่สุด! ถึง เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่องขอให้ดำเนินการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์

เนื้อหามีใจความโดยสรุปว่า ให้ดำเนินการแจ้งผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และผู้ให้บริหารเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ระงับการใช้งานแอปพลิเคชันเทเลแกรม (Telegram)

ทั้งนี้ได้มีการอ้างอิงด้วยว่า หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เรื่อง ระงัการทำให้แพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่มี ลักษณะฝ่าฝืนข้อกำหนด แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการเพื่อระงับการทำให้แพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ทำหนังสือถึง กสทช. ขอให้ขอความร่วมมือแจ้งผู้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายมือถือ ให้มีการระงับใช้งานแอปพลิเคชั่นเทเลแกรม

 

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ทำหนังสือถึง กสทช. ขอให้ขอความร่วมมือแจ้งผู้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายมือถือ ให้มีการระงับใช้งานแอปพลิเคชั่นเทเลแกรม

 

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ทำหนังสือถึง กสทช. ขอให้ขอความร่วมมือแจ้งผู้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายมือถือ ให้มีการระงับใช้งานแอปพลิเคชั่นเทเลแกรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด