สพฉ.ประกาศ 4 แนวทางรถพยาบาลผ่านพื้นที่ชุมนุม

21 ต.ค. 2563 เวลา 5:27 น.

สพฉ.ออกประกาศคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือรถพยาบาลที่ต้องปฏิบัติการผ่านพื้นที่ชุมนุม 4 ข้อ

สพฉ.ออกประกาศคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือรถพยาบาลที่ต้องปฏิบัติการผ่านพื้นที่ชุมนุม 4 ข้อ

ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยในหลายพื้นที่ หลายจังหวัด มีการชุมนุมปิดเส้นทางการจราจรทางบกทำให้รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือพยาบาลที่ต้องปฏิบัติการฉุเฉินในส่วนของการลำเลียงหรือขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไม่อาจใช้เส้นทางเดินรถตามสภาวะปกติได้ เพื่อให้การปฏิบัติการฉุกเฉินมีความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและบุคลากรที่ให้บริการ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจึงประกาศให้คำแนะนำให้ผู้ขับขี่รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือรถพยาบาลที่ต้องออกปฏิบัติการฉุกเฉิน ปฏิบัติตามประกาศที่แนบมานี้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการ และขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่เปิดทางให้รถปฏิบัติการฉุกเฉินหรือรถพยาบาลให้สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ และแม้ในช่วงสถานการณ์ชุมนุม ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน ยังสามารถใช้บริการ 1669 ได้ตามปกติ ตลอด 24 ชั่วโมง