อดีตพระดังแจ้งวัฒนะ ค้านตั้ง กมธ. ปฏิรูปสถาบัน!

26 ต.ค. 2563 เวลา 3:15 น.

อดีตพุทธะอิสระ นำกลุ่มผู้ชุมนุม ร้องเรียนคัดค้านตั้งกมธ.ปฏิรูปสถาบันฯ เผย ไม่ควรนำมาถกในสภาฯ ลั่น ประเทศไทยต้องประกอบด้วย 3 สถาบันหลัก

อดีตพระดังแจ้งวัฒนะ ค้านตั้ง กมธ. ปฏิรูปสถาบัน!

กองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน นำโดย นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ อดีตพุทธะอิสระ ยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชวน หลีกภัย เรื่องขอคัดค้านการตั้งกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และไม่ควรนำเอาสถาบันมาถกกันในรัฐสภา พร้อมทั้งขอคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญในข้อที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ทุกมาตรา โดยมี นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร และ นายแทนคุณ จิตต์อิสระ คณะทำงานการเมืองของประธานผู้แทนราษฏร มารับหนังสือแทน

อดีตพุทธะอิสระ กล่าวว่า เนื่องจากมีกระแสข่าวที่เกิดขึ้นจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านและกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไม่หวังดีต่อความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นหลักชัย และศูนย์รวมจิตใจของประชาชนมาอย่างช้านาน 

อีกทั้งมักมีผู้ไม่หวังดีออกมาพยายามด้อยค่าสถาบัน ด้วยพฤติกรรมดังกล่าวอาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญการกระทำนั้นอาจใช้บังคับมิได้ อนึ่ง ประเทศไทยประกอบด้วย3สถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

 

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญยังได้บัญญัติเอาไว้ว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะรผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาไม่ได้ ซึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองต่อประมุขของรัฐ

เมื่อรัฐธรรมนูญได้กำหนดหน้าที่ของพลเมืองในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้นในฐานะพลเมืองจึงได้มอบหมายให้นายมหัศจักร โสดี และพวก เป็นตัวแทนอยู่หนังสือคำร้องดังกล่าวไปยังประธานรัฐสภา 

อย่างไรก็ตามการมายื่นหนังสือคัดค้านครั้งนี้เพื่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และเพื่อพิทักษ์รักษาองค์พระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยตลอดมา

นอกจากนี้ อดีตพระพุทธอิสระ  ยังกล่าวอีกว่า ในวันที่ 5 ธันวาคม จะรวมตัวจัดชุมนุมเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ ร่วมกับรัฐบาล โดยมีการพูดกับแกนนำคนอื่นๆ แล้ว

ขณะที่นายแทนคุณ  กล่าวว่า  หลังจากรับหนังสือก็ยื่นให้กับประธานสภาทันที โดยวันนี้เวทีสภาจะเป็นเวทีสำคัญในการคลี่คลายสถานการณ์และแก้ไขปัญกาอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมขอให้มั่นใจสภาว่าจะพยายามคลี่คลายความกังวล และข้อเรียกร้องที่ยิ่นไปจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด