"ชวน" เตรียมนัดหารือ เคาะวันพิจารณา แก้ร่างรัฐธรรมนูญ (คลิป)

27 ต.ค. 2563 เวลา 2:49 น.

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เผย เตรียมนัดหารือ 4 ฝ่าย ว่า ควรจะรอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอลอว์ เพื่อพิจารณาไปในคราวเดียวกันกับ 6 ร่างแก้ไขเพิ่มเติมที่มาก่อนหน้านี้หรือไม่ แต่หากจะรอพิจารณาพร้อมกัน ก็ต้องบรรจุเข้าสู่วาระหลังวันที่ 12 พฤศจิกายน เพราะต้องรอขั้นตอนการตรวจรายชื่อผู้เสนอร่างฯ ให้เสร็จเรียบร้อยด้วย

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เผย เตรียมนัดหารือ 4 ฝ่าย ว่า ควรจะรอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอลอว์ เพื่อพิจารณาไปในคราวเดียวกันกับ 6 ร่างแก้ไขเพิ่มเติมที่มาก่อนหน้านี้หรือไม่ แต่หากจะรอพิจารณาพร้อมกัน ก็ต้องบรรจุเข้าสู่วาระหลังวันที่ 12 พฤศจิกายน เพราะต้องรอขั้นตอนการตรวจรายชื่อผู้เสนอร่างฯ ให้เสร็จเรียบร้อยด้วย

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาเปิดเผย เตรียมนักหารือ 4 ฝ่าย ว่า ควรจะรอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอลอว์ เพื่อพิจารณาไปในคราวเดียวกันกับ 6 ร่างแก้ไขเพิ่มเติมที่มาก่อนหน้านี้หรือไม่  ซึ่งหากไม่รอก็จะสามารถพิจารณาได้ทันทีที่เปิดสมัยประชุม แต่หากจะรอพิจารณาพร้อมกัน ก็ต้องบรรจุเข้าสู่วาระหลังวันที่ 12 พฤศจิกายน เพราะต้องรอขั้นตอนการตรวจรายชื่อผู้เสนอร่างฯให้เสร็จเรียบร้อยด้วย 

สำหรับข้อเสนอของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสนอตั้งคณะกรรมกรรมสมานฉันท์ นั้น นายชวน กล่าวว่า กำลังให้คณะทำงานศึกษาอยู่ ว่าเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งหากคณะกรรมการชุดนี้ เข้ามาทำงาน ก็จะเป็นการทำเฉพาะกรณี 

 

 ทั้งนี้ นายชวน เปิดเผยว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้มีการเข้าหารือ ตามที่ได้พูดไว้ในที่ประชุม ว่า จะขอปรึกษาเรื่องการทำประชามติถามประชาชนว่า ตนเองควรลาออกหรือไม่ จะทำได้หรือไม่อย่าไร ขณะที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการทำประชามติ ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่าจะกำหนดให้พิจารณา 3 วาระรวดหรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด