Breaking News : ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ส.ส. รัฐบาลรอดปมถือหุ้นสื่อฯ

28 ต.ค. 2563 เวลา 9:00 น.

ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย กรณี 32 ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลถือหุ้นสื่อ 29 ส.ส. ไม่พ้นสภาพ การเป็น ส.ส. ส่วนอีก 3 รายถูกตัดสิทธิไปก่อนหน้านี้แล้ว

Breaking News : ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ส.ส. รัฐบาลรอดปมถือหุ้นสื่อฯ

ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณี 64 ส.ส. ฝ่ายค้าน-รัฐบาลถือหุ้นสื่อ เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ เป็นเหตุให้ต้องพ้นตำแหน่ง ส.ส. หรือไม่ โดยศาลอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันนี้สองช่วงเวลาคือ 15.00 น. และ 16.00 น.

ซึ่งล่าสุดเมื่อเวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มอ่านคำวินิจฉัย 32 ส.ส. ฟากรัฐบาลก่อน ระหว่างการพิจารณาของศาล มีหนังสือแจ้งต่อศาลว่าสมาชิกภาพของผู้ถูกร้อง 3 คน ได้แก่ พ.ต.ท. ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคพลังประชารัฐ, ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล พรรครวมพลังประชาชาติไทย และสมเกียรติ ศรลัมพ์ พรรคประชาภิวัฒน์ พ้นสมาชิกภาพไปแล้ว จึงจำหน่ายคดีออก คงเหลือ ส.ส. 29 คนที่ต้องวินิจฉัย

ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าวันสมัครลงรับเลือกตั้ง ผู้ถูกร้องทั้ง 29 คนเป็นเจ้าของ-ผู้ถือหุ้นประกอบกิจการสื่อหรือไม่ โดยศาลพิจารณาตามหลักฐานการประกอบธุรกิจแล้ว เช่น แบบ สสช.1, แบบ ส.บช.3, หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

โดยศาลได้อ่านผลการพิจารณาจนครบ ปรากฏว่า ส.ส. รัฐบาลทั้งหมดตามคำร้องมิได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ และสมาชิกาพ ส.ส. ทั้ง 29 คนไม่สิ้นสุดลง ขณะที่ ส.ส. ฝ่ายค้าน ศาลจะอ่านคำวินิจฉัยในเวลาต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด