"เทพไท" อัด "สนช." ห้าม ส.ส. ช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น ขวางกระจายอำนาจ

04 พ.ย. 2563 เวลา 2:01 น.

เทพไท เสนพงศ์ อัด สนช.คลอดผลงานชิ้นโบว์แดง ห้าม ส.ส. - ข้าราชการการเมือง ช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น ขวางกระจายอำนาจ หนุนทุกพรรคตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาแก้กฎหมาย

เทพไท เสนพงศ์ อัด สนช.คลอดผลงานชิ้นโบว์แดง ห้าม ส.ส. - ข้าราชการการเมือง ช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น ขวางกระจายอำนาจ หนุนทุกพรรคตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาแก้กฎหมาย

 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีผลการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติห้ามข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ไม่สามารถหาเสียงเลือกตั้งช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ ว่า เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562 มาตรา 34 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ที่มีความแตกต่าง กับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ที่เคยถือว่าเป็นแนวปฎิบัติกันมาในอดีต มีข้อห้ามเฉพาะข้าราชการการเมืองเท่านั้น และสามารถใช้เวลานอกราชการหรือวันหยุดราชการช่วยหาเสียงได้

 

 นายเทพไท กล่าวว่า แต่ใน พรบ.ฉบับนี้ มีการห้ามช่วยหาเสียงเด็ดขาด ไม่เว้นวันหยุดราชการหรือเวลานอกราชการ ข้อกำหนดของพรบ.ฉบับนี้ มีผลกระทบต่อพรรคการเมือง ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในนามพรรค ซึ่งทำให้สมาชิกพรรคที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ช่วยดำเนินงาน ส.ส.รวมถึงสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ไม่สามารถช่วยหาเสียงให้แก่ผู้สมัครในนามพรรคได้ ซึ่งเป็นการทำลายโอกาสของพรรคการเมืองในการรณรงค์หาเสียงให้กับผู้สมัครของพรรค เป็นการไม่ส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงสมัครในนามพรรคการเมืองอีกในโอกาสต่อไป เพราะผู้สมัครจะไม่ได้รับการสนับสนุนช่วยหาเสียงจากพรรคการเมือง

 "อีกทั้งเป็นการไม่ส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีบทบาทในการเมืองระดับท้องถิ่น นับว่าเป็นผลงานชิ้นโบว์ดำของ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) อีกฉบับหนึ่ง ที่ไม่ต้องการให้พรรคการเมืองเข้าไปเชื่อมโยงการเมืองระดับท้องถิ่น เป็นแนวความคิดต้องการขัดขวางการกระจายอำนาจสู่ประชาชน"นายเทพไท ระบุ

 

 

 นายเทพไท กล่าวด้วยว่า ส่วนตัวเคารพและพร้อมปฎิบัติตามเงื่อนไขและข้อห้ามใน พรบ.ฉบับนี้ทุกประการ แต่เพื่อไม่ให้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นปัญหาอุปสรรค สำหรับการรณรงค์หาเสียงของพรรคการเมืองในโอกาสต่อไป จะนำเสนอให้พรรคการเมืองทุกพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคน ได้พิจารณาเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาศึกษาปัญหาและแก้ไข พรบ.ฉบับนี้ ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และไม่ขัดต่อแนวปฏิบัติในการช่วยหาเสียง ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในนามพรรคการเมือง และเชื่อว่าจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายอย่างแน่นอน

"สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ 20 ธ.ค.2563 นับว่าเป็นครั้งแรกของการใช้พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 อาจจะมีการฝ่าฝืน หรือกระทำผิดกฏหมายหลายราย จึงอยากให้กกต.ประชาสัมพันธ์ถึงข้อห้ามตาม พรบ.ฉบับนี้ ให้ได้รับทราบกันอย่างกว้างขวาง เพื่อไม่ให้มีการกระทำผิด พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เกิดขึ้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์"นานเทพไทกล่าว