ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประชาชน 62.66 % ระบุ “มีความสุขลดลง”

08 พ.ย. 2563 เวลา 3:50 น.

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ เรื่อง “อยู่อย่างไร? ให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง” ประชาชน 62.66 % ระบุ “มีความสุขลดลง”

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ เรื่อง “อยู่อย่างไร? ให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง” ประชาชน 62.66 % ระบุ “มีความสุขลดลง”

จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจนกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนที่ต้องดิ้นรนทำมาหากินเพื่อให้ตนเอง และครอบครัวอยู่รอด การใช้ชีวิตให้มีความสุขในสภาวะเช่นนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการสะท้อนความ คิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ต่อกรณี “อยู่อย่างไร? ให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง” จำนวนทั้งสิ้น 1,374 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ เรื่อง “อยู่อย่างไร? ให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง” ประชาชน 62.66 % ระบุ “มีความสุขลดลง”

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ เรื่อง “อยู่อย่างไร? ให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง” ประชาชน 62.66 % ระบุ “มีความสุขลดลง”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด