นายกฯ ลงนามความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ไทย-ออสเตรเลีย

13 พ.ย. 2563 เวลา 8:54 น.

ไทย-ออสเตรเลีย ร่วมลงนามยกระดับความสัมพันธ์สู่ ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ครอบคลุมการพัฒนาทุกมิติ

ไทย-ออสเตรเลีย ร่วมลงนามยกระดับความสัมพันธ์สู่ ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ครอบคลุมการพัฒนาทุกมิติ

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.00 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายสกอตต์ มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับออสเตรเลีย (Joint Declaration on the Strategic Partnership between the Kingdom of Thailand and Australia) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะได้ร่วมลงนามสนับสนุนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อไปสู่มิติใหม่ของ “ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” ร่วมกัน และเชื่อมั่นว่าจะใช้โอกาสนี้กระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แนบแน่นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งในด้านความมั่นคง การทหาร เศรษฐกิจ ตลอดจนสาขาที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การศึกษา สาธารณสุข เกษตร และสิ่งแวดล้อม

อนึ่ง ภายหลังการลงนามในปฏิญญาร่วมฯ หน่วยงานต่าง ๆ ของไทยและออสเตรเลียจะร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการร่วม (Joint Plan of Action) เพื่อเป็นกรอบแผนงานในการส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

นายกฯ ลั่นพร้อมร่วมงานด้านสาธารณสุขกับเกาหลี

นายกฯ มาเงียบไม่ตอบปมตั้งภรรยา ธรรมนัส เป็นข้าราชการการเมือง

ไทย-ออสเตรเลีย ร่วมลงนามยกระดับความสัมพันธ์สู่ ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ครอบคลุมการพัฒนาทุกมิติ

ไทย-ออสเตรเลีย ร่วมลงนามยกระดับความสัมพันธ์สู่ ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ครอบคลุมการพัฒนาทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด