"ก้าวไกล" เตือนอย่าให้ศาลรัฐธรรมนูญ แทรกแซงการแก้ไข รธน.

17 พ.ย. 2563 เวลา 8:20 น.

รังสิมันต์ โรม ส.ส.ก้าวไกล อภิปรายสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมเตือนว่าอย่าให้ศาลรัฐธรรมนูญ แทรกแซงการแก้ไข รธน. หวังรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อผ่อนคลายสถานการณ์การเมือง

รังสิมันต์ โรม ส.ส.ก้าวไกล อภิปรายสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมเตือนว่าอย่าให้ศาลรัฐธรรมนูญ แทรกแซงการแก้ไข รธน. หวังรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อผ่อนคลายสถานการณ์การเมือง

 นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยกล่าวถึงการเคลื่อนไหวของนักศึกษาและประชาชน เป็นเครื่องยืนยันว่าการบริหารราชการแผ่นดินถึงทางตัน กลไกในรัฐธรรมนูญถูกใช้เพื่ออยู่ในอำนาจต่อไปเรื่อยๆ จึงมีความหวังว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะนำไปสู่การผ่อนคลายสถานการณ์ ซึ่งในระหว่างสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือ ส.ส.ร. กว่าจะทำงานบรรลุเป้าหมาย ต้องใช้เวลานาน ระหว่างนี้จึงควรแก้ไขรายมาตราไปด้วย และต้องให้ความสำคัญกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชนให้มากที่สุด

 

 นายรังสิมันต์ กล่าวถึง ข้อโต้แย้งว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำไม่ได้ โดยอ้างอำนาจสถาปนาเป็นของประชาชน จึงต้องทำประชามติเสียก่อน ซึ่งประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสถาปนาจริง แต่ในการทำหน้าที่ย่อมถือได้ว่า รัฐสภาสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ เสมือนใช้อำนาจผ่าน ส.ส. ส่วนที่ไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดให้มีการร่างใหม่ทั้งฉบับ เพราะทุกคนที่ร่วมร่างรัฐธรรมนูญต่างคาดหวังให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรทั้งสิ้น

 

 พร้อมอ้างถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2534 ที่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตราเพื่อเปิดทางให้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ และมองว่ารัฐสภาสามารถวินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เอง ไม่ต้องให้องค์กรอื่นชี้ และอย่าให้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมทางการเมืองต่ำมาแทรกแซงการทำงานของรัฐสภา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด