สถานการณ์ทางการเมือง หลัง “บิ๊กตู่” ได้ไปต่อ จะร้อนแรงขึ้นหรือไม่ ?

06 ธ.ค. 2563 เวลา 3:27 น.

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เรื่อง “พลเอกประยุทธ์ เดินหน้าต่อ...แล้วม็อบละ?”

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “พลเอกประยุทธ์ เดินหน้าต่อ...แล้วม็อบละ?”

ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3–4 ธันวาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศรวมท้ังสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง

เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองต่อจากนี้ จากผลวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังสามารถดำรงต แหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ โดยมีผลสำรวจดังนี้  

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เรื่อง “พลเอกประยุทธ์ เดินหน้าต่อ...แล้วม็อบละ?”

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เรื่อง “พลเอกประยุทธ์ เดินหน้าต่อ...แล้วม็อบละ?”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด