ปะทะเดือด ส.ว. ไทยรวมตัวอัดกลับ ส.ว.สหรัฐฯ จุ้นการเมืองไทย

08 ธ.ค. 2563 เวลา 4:52 น.

ส.ว.ไทย แถลงอัด ส.ว.สหรัฐฯ ก้าวก่ายการบริหารภายในประเทศของไทย ยืนยันเจ้าหน้าที่ไม่ใช้ความรุนแรงกับม็อบ

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา พร้อมด้วย นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา และนายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกันแถลงท่าทีของคณะกรรมาธิการฯ ต่อกรณีสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยปกป้องและส่งเสริมการแกครองในระบอบประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม รวมทั้งการให้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 

โดยยืนยันว่า ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แม้ในบางช่วงเวลาจะมีสถานการณ์ที่ทำให้ประชาธิปไตยของประเทศต้องสะดุดลงแต่ก็เพื่อแก้ปัญหาของประเทศชาติและให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศมีความเข้มแข็งในอนาคต 

ส่วนการชุมนุมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ถึงแม้รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะให้เสรีภาพในการชุมนุมได้ แต่การกระทำของคนเหล่านั้นกลับเป็นการชุมนุมที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งที่กฎหมายได้เปิดให้ชุมนุมได้โดยสงบและปราศจากอาวุธตามหลักสากล ซึ่งเป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของคนส่วนใหญ่

ด้านนายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางคณะกรรมาธิการฯได้ตระหนักและติดตามการพัฒนาการเมืองของไทยอย่างใกล้ชิด ส่วนตัวมองว่า แต่ละประเทศมีปัญหาทางด้านการเมืองที่แตกต่างกัน ดังนั้นประเทศไทยจะดำเนินการแก้ปัญหาทางการเมือง โดยยึดหลักของกฎหมายและตามหลักสากล

 

สว.แทมมี เฮ!! วุฒิสภาสหรัฐฯไฟเขียว สว.แม่ลูกอ่อนอุ้มลูกเข้าสภาได้

"ชวน" ชี้ ม็อบราษฎรชุมนุมได้ แต่ห้ามคุกคาม ส.ส. - ส.ว.

ขณะที่นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา กล่าวว่า ที่ผ่านมาทั้ง 3 คณะกรรมาธิการ ได้ติดตามและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกัน ซึ่งส่วนตัวมองว่า ทางสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาอาจจะได้รับข้อมูลที่ยังไม่ครอบคลุมต่อสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศ 

ดังนั้นจึงอยากให้มีการทบทวนและตรวจสอบกับวุฒิสภาไทย สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในสหรัฐอเมริกา หรือสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยก่อน

 

ตุ๊ก จันทร์จิรา โผล่คอมเมนต์เดือด หลัง ส.ว.แทมมี่ หนุนกลุ่มราษฎร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด