"ชวน" สั่งเข้มคุมโควิด ถ้าไม่สวมหน้ากากอนามัย ห้ามเข้า "รัฐสภา"

16 ธ.ค. 2563 เวลา 4:44 น.

ชวน หลีกภัย ขอความร่วมมือ ส.ส. สวมหน้ากากอนามัย-จำกัดคนติดตาม ย้ำห้ามคนไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าภายในอาคาร

 

 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในที่ประชุม  ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอความร่วมมือ ส.ส. ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือเพื่อขอความร่วมมือ ในมาตรการต่างๆ ได้แก่ ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่เข้าอาคารรัฐสภา ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทั้งนี้กำชับเจ้าหน้าที่ว่าหากผู้ใดไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่อนุญาตให้เข้ามายังภายในอาคาร ขณะที่การโดยสารลิฟต์โดยสาร จะจำกัดไม่เกินครั้งละ 6 คน เว้นแต่มีเรื่องด่วน นอกจากนั้นขอให้เว้นระยะห่าง 1 เมตรในห้องอาหาร ส่วนผู้ติดตามนั้นขอไม่เกิน 1 คน อย่างไรก็ตามบุคคลใดที่ไอ มีน้ำมูก หอบ เหนื่อย ขอให้พบแพทย์ 

 

 นายชวน กล่าวด้วยถึงการนัดประชุมสภาฯ นัดพิเศษ วันที่ 25 ธันวาคม และงดประชุมสภาฯ วันที่ 30 ธันวาคม จากนั้นจะชดเชยในเดือนมกราคม 2564 เพื่อพิจารณาญัตติที่ค้างกว่า 200 ญัตติ อย่างไรก็ตามในการพิจารณารายงานของกรรมาธิการ (กมธ.) หากมีเอกสารขอให้สรุปเพื่อไม่ใช้เวลามากเกินไป