ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องวินิจฉัยคุณสมบัติความเป็น ส.ส. "สิระ" แต่ไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

03 ก.พ. 2564 เวลา 8:42 น.

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ รับคำร้องวินิจฉัยความเป็น ส.ส. "สิระ เจนจาคะ" แต่ไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

 

 การประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องไว้พิจารณากรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของ ส.ส. 145 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรค 1 ว่าการที่นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เคยต้องคำพิพากษาของศาลแขวงปทุมวันเมื่อวันที่ 21 พ.ย.2538 ว่ามีความผิดอาญาฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 จำคุก 4 เดือน และให้นายสิระคืนหรือใช้ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหาย และริบสัญญาจะซื้อจะขาย เข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(10) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) หรือไม่  โดยให้นายสิระยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับสำเนาคำร้อง 

 

 ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติเสียงข้างมากเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 98(10) บัญญัติว่า เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสาร หลักฐานที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่ปรากฏหลักฐานว่าคดีดังกล่าวถึงที่สุดว่ากระทำความผิด เป็นกรณีจึงยังไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่านายสิระมีเหตุให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จึงมีคำสั่งยกคำขอดังกล่าว

ประธานสภา ยื่นคำร้องให้ศาลสั่ง "สิระ เจนจาคะ" หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ รับคำร้องวินิจฉัยความเป็น ส.ส.