ผลโพล อภิปรายไม่ไว้วางใจ ประชาชนให้คะแนนฝ่ายค้าน มากกว่ารัฐบาล

21 ก.พ. 2564 เวลา 4:27 น.

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ปี 2564 โดยประชาชนให้คะแนนรัฐบาลผ่านเฉียดฉิว 5.01 คะแนน ขณะที่ฝ่ายค้านเอง คะแนนยังไม่สูงนัก ได้ 6.09 แต่ก็มากกว่ารัฐบาล

การนำเสนอข่าวของสื่อต่าง ๆ และภาพที่เห็นจากการถ่ายทอดสดบรรยากาศของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายไม่ไว้วางใจ เพื่อลงมติรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล รวม 10 คน เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ และติดตาม ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหลาย ๆ ด้าน

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเฉพาะผู้ที่สนใจติดตามการอภิปราย จำนวนทั้งสิ้น 1,712 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่17- 20 กุมภาพันธ์2564 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ปี 2564 โดยประชาชนให้คะแนนรัฐบาลผ่านเฉียดฉิว 5.01 คะแนน ขณะที่ฝ่ายค้านเอง คะแนนยังไม่สูงนัก ได้ 6.09 แต่ก็มากกว่ารัฐบาล

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ปี 2564 โดยประชาชนให้คะแนนรัฐบาลผ่านเฉียดฉิว 5.01 คะแนน ขณะที่ฝ่ายค้านเอง คะแนนยังไม่สูงนัก ได้ 6.09 แต่ก็มากกว่ารัฐบาล

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ปี 2564 โดยประชาชนให้คะแนนรัฐบาลผ่านเฉียดฉิว 5.01 คะแนน ขณะที่ฝ่ายค้านเอง คะแนนยังไม่สูงนัก ได้ 6.09 แต่ก็มากกว่ารัฐบาล

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ปี 2564 โดยประชาชนให้คะแนนรัฐบาลผ่านเฉียดฉิว 5.01 คะแนน ขณะที่ฝ่ายค้านเอง คะแนนยังไม่สูงนัก ได้ 6.09 แต่ก็มากกว่ารัฐบาล

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ปี 2564 โดยประชาชนให้คะแนนรัฐบาลผ่านเฉียดฉิว 5.01 คะแนน ขณะที่ฝ่ายค้านเอง คะแนนยังไม่สูงนัก ได้ 6.09 แต่ก็มากกว่ารัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด