สวนดุสิตโพล VS ซูเปอร์โพล ผลโพลท่าทีรัฐ ต่อม็อบ 28 กุมภาพันธ์

07 มี.ค. 2564 เวลา 7:29 น.

ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับท่าทีของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อม็อบ ม็อบ 28 กุมภาพันธ์ โดยผลสำรวจซูเปอร์โพล 96.60 % เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำดีแล้ว ส่วนของสวนดุสิตโพล ไม่เห็นด้วยและไม่ค่อนข้างไม่เห็นด้วย กับท่าทีของรัฐบาลต่อม็อบ รวมกันอยู่ที่ 68.09 %

จากกรณีการชุมนุมของกลุ่ม REDEM เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 หรือที่เรียกว่า ม็อบ 28 กุมภาพันธ์ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล กับสวนดุสิตโพล ได้มีการทำความสำรวจความคิดเห็นประชาชนในประเด็นที่ใกล้เคียงกัน

โดยการสำรวจภาคสนามของสำนักวิจัยซูเปอร์โพล ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2564 และเผยแพร่วันที่ 6 มีนาคม เรื่อง “ยูเอ็น ฟัง” ในหัวข้อ “การทำหน้าที่ของตำรวจในการควบคุมม็อบ 28 กุมภาพันธ์" ผลออกมาว่า 96.60 % แสดงความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำได้ดีแล้ว 3.40 % แสดงความคิดเห็นว่า ทำได้ไม่ดี

ส่วนผลสำรวจของสวนดุสิตโพล ทำการสำรวจวันที่ 1 - 5 มีนาคม 2564 และเผยแพร่วันที่ 7 มีนาคม เรื่อง “จุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล” ในหัวข้อ “ความคิดเห็นของประชาชนต่อท่าทีของรัฐบาลที่มีต่อการชุมนุม ณ วันนี้” 39.49  % ไม่เห็นด้วย 28.60 % ค่อนข้างไม่เห็นด้วย (= 68.09 %) 23.63 % ค่อนข้างเห็นด้วย และ 8.28 % เห็นด้วย (= 31.91 %)

แม้ในผลสำรวจนี้ของสวนดุสิตโพล ไม่ได้กล่าวถึงการชุมนุมวันที่ 28 กุมภาพันธ์ โดยตรง แต่ทำการสำรวจวันที่ 1 - 5 มีนาคม ซึ่งโดยช่วงระยะเวลา จึงหมายถึงการชุมนุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  

ม็อบ 28 กุมภาพันธ์

ผลสำรวจ เรื่อง “ยูเอ็น ฟัง” ทั้งหมดของ “ซูเปอร์โพล”

ม็อบ 28 กุมภาพันธ์

ม็อบ 28 กุมภาพันธ์

ม็อบ 28 กุมภาพันธ์

ม็อบ 28 กุมภาพันธ์

ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับท่าทีของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อม็อบ ม็อบ 28 กุมภาพันธ์ โดยผลสำรวจซูเปอร์โพล 96.60 % เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำดีแล้ว ส่วนของสวนดุสิตโพล ไม่เห็นด้วยและไม่ค่อนข้างไม่เห็นด้วย กับท่าทีของรัฐบาลต่อม็อบ รวมกันอยู่ที่ 68.09 %

ผลสำรวจเรื่อง “จุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล” ทั้งหมดของ “นิด้าโพล”

ม็อบ 28 กุมภาพันธ์

ม็อบ 28 กุมภาพันธ์

ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับท่าทีของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อม็อบ ม็อบ 28 กุมภาพันธ์ โดยผลสำรวจซูเปอร์โพล 96.60 % เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำดีแล้ว ส่วนของสวนดุสิตโพล ไม่เห็นด้วยและไม่ค่อนข้างไม่เห็นด้วย กับท่าทีของรัฐบาลต่อม็อบ รวมกันอยู่ที่ 68.09 %

ม็อบ 28 กุมภาพันธ์

ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับท่าทีของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อม็อบ ม็อบ 28 กุมภาพันธ์ โดยผลสำรวจซูเปอร์โพล 96.60 % เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำดีแล้ว ส่วนของสวนดุสิตโพล ไม่เห็นด้วยและไม่ค่อนข้างไม่เห็นด้วย กับท่าทีของรัฐบาลต่อม็อบ รวมกันอยู่ที่ 68.09 %

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด