Breaking News: ยิ่งลักษณ์ เฮ ศาลสั่งไม่ต้องชดใช้จำนำข้าว 3.5 หมื่นล้าน

02 เม.ย. 2564 เวลา 5:03 น.

Breaking News : ศาลปกครองกลาง สั่ง เพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ให้ "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" อดีตนายกฯ ชดใช้ค่าเสียหาย 3.5 หมื่นล้าน จากกรณีการทุจริตโครงการระบายข้าวและจำนำข้าว ชี้ เหตุการทุจริตเกิดขึ้นในเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ

2 เม.ย. 64 ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1351/2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 3.5 หมื่นล้านบาท จากเหตุขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราชการตามอำนาจหน้าที่ เป็นทำให้กระทรวงการคลังได้รับความเสียหาย โดยศาลเห็นว่า เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะการทุจริตเกิดขึ้นในเจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่หลายคนเกี่ยวข้องแต่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกลับมิได้มีการดำเนินสอบสวนให้ได้ว่าเจ้าหน้าที่คนใดควรต้องรับผิดเป็นจำนวนเท่าใดจากการทุจริต

อีกทั้งน.ส.ยิ่งลักษณ์ ในฐานนายกรัฐมนตรี รับรู้เกี่ยวข้องเฉพาะขั้นตอนการทำเอ็มโอยูเพื่อให้มีการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ แต่ในส่วนการทำสัญญาระบายข้าวไม่ได้เกี่ยวข้อง อีกทั้งกระทรวงการคลังก็รับว่าไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์เป็นผู้กระทำให้เกิดความเสียหายโดยตรงและขั้นตอน การตรวจสอบ ของคณะกรรมการ สอบสวนความรับผิดทางละเมิด ก็ไม่ถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด