การเมือง

ที่นี่ไม่มีความลับ : ถึงคราวเซตซีโร่ ป.ป.ช.

1485517119698

ที่นี่ไม่มีความลับ 
โดย…เอราวัณ

ถึงคราวเซตซีโร่ ป.ป.ช.  

n08-10-58-02-1024x576

“เซตซีโร่” คณะกรรมการป.ป.ช.หรือไม่ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่ มีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน กำลังยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ แต่ที่สำรวจความเห็นภายในผู้ร่างกฎหมายเห็นว่า เอาตามคุณสมบัติที่รัฐธรรมนูญกำหนด คือ “ไม่ล้างทั้งหมด” แต่ก็ไม่เขียนกฎหมายอุ้มทั้งหมดอย่างที่บาง “บิ๊ก” ร้องขอ

IMG_8241-696x385

คุณสมบัติของป.ป.ช.ได้ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 232อย่างชัดเจน ว่า 1.รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีผู้พิพากษา อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 2.รับราชการ หรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 3.เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 4.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์

nacc

5.เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพ โดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 6.เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ด้านการบริหาร การเงินการคลังการบัญชีหรือการบริหารกิจการวิสาหกิจระดับไม่ต่ำกว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจำกัดมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 7.เคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งตาม(1) (2)  (3) (4) หรือ(6) รวมกันไม่น่อยกว่าสิบปี

แบนเนอร์ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ01-3-1

ด้วยคุณสมบัติทั้ง 7 นี้ ถ้าเอาตามรัฐธรรมนูญมีเสียงเม้าธ์ออกมาว่า 7 ป.ป.ช.จาก 9 คน “ส่อหลุด” ตามคุณสมบัติของรัฐธรรมนูญ ที่นั่งลุ้นกันตัวโก่งว่าจะพ้นหรือไม่พ้นกรรมการคือ พล.ต.อ.วัชรพล ประสานราชกิจ,  ปรีชา เลิศกมลมาศ, พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง, ณรงค์ รัฐอมฤต,  วิทยา อาคมพิทักษ์ และ สุภา ปิยะจิตติ แต่ที่ผ่านคุณสมบัติน่าจะมีเพียง 2 คน คือ สุวณา สุวรรณจูฑะ และ สุรศักดิ์ คีรีวิเชียร

มีความพยายามล็อบบี้ไปยังสมาชิกสภานิติบัญญัติฯ เพื่อให้เขียนบทเฉพาะกาลยกเว้นไว้ให้  7 คนนี้อยู่ต่อได้ แม้ว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะเขียนมาอย่าเถรตรงก็ตาม แต่คำสั่ง “บิ๊ก” จะให้เปลี่ยนในชั้นสนช.

แต่ถ้า “สนช.” ยอมก้มหัวให้ “บิ๊ก”อุ้มป.ป.ช.ที่ขาดคุณสมบัติก็เท่ากับเป็นการ “เลือกปฏิบัติ” หรือ ” 2มาตรฐาน” ที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่ง ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกันที่ทำกับองค์กรอิสระอื่นที่ผ่านกฎหมายมา

คอลัมน์ : ที่นี่ไม่มีความลับ / หน้า 16 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ /ฉบับ 3269 ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ย.1560

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว