svasdssvasds

ตอกย้ำแผนยุติวัณโรค ผ่านการคัดกรองเชิงรุก ด้วยนวัตกรรมกล้องเอกซเรย์แบบพกพา พร้อมระบบประมวลผล AI

วัณโรค เป็นปัญหาสาธารณสุขที่รุนแรงของโลกซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นกังวล โดยเป็นหนึ่งในสามโรคติดต่อที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่าในทุกปี มีผู้ป่วยวัณโรคมากกว่า 10 ล้านคน และเสียชีวิตมากกว่า 1.5 ล้านคน เมื่อมองกลับมายังประเทศไทย พบว่าองค์การอนามัยโลกได้จัดให้ติดอันดับใน 30 ประเทศที่มีภาระวัณโรคสูง (High Burden Countries)

โดยข้อมูลจากกองวัณโรค กรมควบคุมโรค หน่วยงานรัฐที่ดูแลรับผิดชอบในการควบคุมวัณโรคโดยตรง คาดการณ์ว่า แต่ละปีจะมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่มากกว่า 1 แสนราย แต่ที่ผ่านมามีการตรวจพบเพียง 70,000 รายเท่านั้น ชี้ชัดว่าผู้ป่วยที่เหลือกว่า 30,000 ราย ยังตรวจไม่พบหรืออาจยังไม่แสดงอาการ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสียชีวิตสูง และอาจแพร่เชื้อให้ผู้อื่นต่อได้

การเร่งตรวจหาผู้ป่วยวัณโรคเพื่อเข้าสู่การรักษาโดยเร็ว จึงเป็นมาตรการสำคัญที่ใช้เพื่อต่อสู้กับปัญหาวัณโรคในประเทศไทย โดยเน้นการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มเสี่ยง ด้วยวิธีเอกซเรย์ปอดเพื่อคัดกรองเบื้องต้น หากพบความผิดปกติที่สงสัยว่าจะนำไปสู่การเป็นวัณโรค ก็จะถูกส่งตรวจเสมหะเพื่อยืนยันผลอีกครั้ง ซึ่งวิธีนี้อาจจะใช้เวลารอผลนาน บวกกับข้อจำกัดในการลงพื้นที่ เช่น เขตชุมชนห่างไกลหรือเขตพื้นที่แออัด รวมถึงกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลได้ด้วยตนเอง 

ด้วยเหตุนี้ นวัตกรรมจึงถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความแตกต่างในการตรวจคัดกรองวัณโรคเชิงรุก โดยล่าสุด กองวัณโรคได้ร่วมมือกับบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าแผน “ยุติวัณโรค” นำนวัตกรรมเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลแบบพกพา พร้อมระบบประมวลผล AI ช่วยคัดกรองผู้ป่วยตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและพัฒนาการ ทำให้มีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางไปโรงพยาบาล

เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลแบบพกพา FDR Xair เป็นกล้องขนาดเล็ก กะทัดรัด ช่วยให้การทำงานของทีมแพทย์มีความคล่องตัว รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเสี่ยง โดยทำงานร่วมกับระบบประมวลผล AI ตอบโจทย์ระบบการคัดกรองผู้ป่วยเชิงรุก เพราะทั้งลดระยะเวลาในการตรวจลง และสามารถตอบโจทย์ในด้านการเข้าถึงทุกพื้นที่ของทีมแพทย์อีกด้วย ถือเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์จากฟูจิฟิล์ม ที่มีส่วนช่วยทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภาระวัณโรคต่ำ

ภายใต้โครงการ STOP TB (ยุติวัณโรค) เพื่อยกระดับบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในการยุติวัณโรคภายในปี ค.ศ. 2030 เราจึงเร่งเดินหน้าต่อสู้กับวัณโรค โดยมุ่งเน้นที่การตรวจคัดกรองตั้งแต่เนิ่นๆ ผ่านนวัตกรรมอันล้ำสมัยของเรา เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่สังคมไทย  ตามจุดมุ่งหมายสำคัญของฟูจิฟิล์ม คือ แต่งแต้มรอยยิ้มให้โลกของเรา 

related