Spring News

สวนนงนุชพัทยา เพิ่มความมั่นใจ ให้กับผู้ใช้บริการ 7-11 สาขา สวนนงนุช 2

30 ก.ค. 2564 เวลา 6:28 น. 16

สวนนงนุชพัทยา เพิ่มความมั่นใจ ให้กับผู้ใช้บริการ 7-11 สาขา สวนนงนุช 2 ปรับเพิ่มมาตรการความปลอดภัย ให้เข้มงวดขึ้น โดยจัดพนักงานไว้บริการด้านนอกร้าน รับรายการสั่งซื้อสินค้า หยิบสินค้ามาให้ และมีจุดให้ลูกค้ายืนรอรับสินค้าด้านนอกร้าน เพื่อป้องกันการระบาดโควิ19

คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการมาใช้บริการของลูกค้า และพนักงานในร้าน 7-11  สาขา หน้าสวนนงนุช 2 จึงได้มอบหมายให้คุณพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ คุณจิระศักดิ์ ประทุมทอง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ภาคตะวันออก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าจัดระบบใหม่ ปรับเพิ่มมาตรการความปลอดภัย ให้เข้มงวดขึ้น โดยจัดพนักงานไว้บริการด้านนอกร้าน รับรายการสั่งซื้อสินค้า หยิบสินค้ามาให้ และมีจุดให้ลูกค้ายืนรอรับสินค้าด้านนอกร้าน เพื่อป้องกันการระบาดโรคโควิ19 ไม่ให้ลูกค้าเข้าในร้าน พร้อมกันนี้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อร้านทั้งภายในและภายนอก อย่างเคร่งครัดตามมาตรการของ 7-11

สวนนงนุชพัทยา เพิ่มความมั่นใจ ให้กับผู้ใช้บริการ 7-11 สาขา สวนนงนุช 2 สวนนงนุชพัทยา เพิ่มความมั่นใจ ให้กับผู้ใช้บริการ 7-11 สาขา สวนนงนุช 2

สวนนงนุชพัทยา เพิ่มความมั่นใจ ให้กับผู้ใช้บริการ 7-11 สาขา สวนนงนุช 2 สวนนงนุชพัทยา เพิ่มความมั่นใจ ให้กับผู้ใช้บริการ 7-11 สาขา สวนนงนุช 2 สวนนงนุชพัทยา เพิ่มความมั่นใจ ให้กับผู้ใช้บริการ 7-11 สาขา สวนนงนุช 2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด