svasdssvasds

การลงทุนด้านสุขภาพ ด้วยผักปลอดภัย "ภูทับเบิก”

การลงทุนด้านสุขภาพ ด้วยผักปลอดภัย "ภูทับเบิก”

การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนอกจากการออกกำลังกายแล้ว การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นสำคัญลำดับต้นๆ

 โรคอุบัติใหม่อย่าง “โควิด-19 ” กำลังเป็นโจทย์ใหม่ด้านสุขภาพ การทำตัวเองให้แข็งแรงเป็นสิ่งจำเป็นและดูเหมือนเป็นทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้ วิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนอกจากการออกกำลังกายแล้ว การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นสำคัญลำดับต้นๆ

“ผัก” เป็นคำตอบที่ดีที่สุดของอาหารเพื่อสุขภาพ แต่การรับประทานผักที่ไม่ปลอดภัยอาจเป็นที่มาของโรคร้ายอื่นๆตามมา ดังนัน ผักที่ดีไม่ใช่แค่คุณประโยชน์ในตัวเองเท่านั้น แต่สิ่งที่ต้องมีมากกว่าคือ“ปลอดภัย”

 ชื่อเสียงของภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวมักไปเยือน ด้วยทิวทัศน์ของแปลงผักนับหมื่นไร่ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี ทำให้ภูทับเบิก ขึ้นชื่อในฐานะแหล่งปลูกพืชผักที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย

 เพื่อสร้างจุดเด่นให้แก่พืชผักและผลผลิตของตนเองเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าม้งได้รวมตัวกันและจัดตั้งเป็นสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด ขึ้น ดำเนินการรวบรวมผลผลิตผักของสมาชิกไปจำหน่ายภายใต้แบรนด์ ยี่ห้อ”ภูทับเบิก” โดยเน้นถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นหลักและสามารถเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนในลักษณะตลาดนำการผลิต โดยส่งผลผลิตผักให้ TOPs Thailand ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดือนละ 16 ตัน ซึ่งล่าสุดทางสหกรณ์ฯ ได้ส่งเสริมให้สมาชิกนำ ลูกฟักแม้ว หรือมะระหวาน ขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ผลผลิตเป็นที่ยอมรับของตลาด ทั้งยังช่วยยกระดับราคาผลผลิตให้แก่สมาชิกอีกด้วย

การลงทุนด้านสุขภาพ ด้วยผักปลอดภัย \"ภูทับเบิก”

 จีระศักดิ์ แซ่เถา ประธานกรรมการ สหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด เล่าว่า ปัจจุบันมีสามาชิกที่ร่วมปลูกผักปลอดภัย ประมาณ 93ราย จำนวนพื้นที่เพราะปลูก 460ไร่ ผลผลิตต่อปีประมาณ 2,000 ตัน

“ตั้งใจที่จะที่ปลูกผักที่ปลอดภัยให้ได้มาตรฐานตามที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก เพราะเราจะไม่แค่ส่งมอบอาหารเท่านั้น แต่เราจะส่งมอบอาหารที่ปลอดภัยด้วย”

ดังนั้น ต้องร่วมกันทำงานผ่านวิธีการหลักๆคือการประสัมพันธ์ให้สมาชิกรู้เรื่องระบบความปลอดภัยของผักต่างๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานของGAP เพื่อวางรากฐาน

ลือ แซ่สงสมาชิกสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด เล่าว่าจะปลูกผักตามออร์เดอร์ของสหกรณ์คือ ต้องเป็นผักที่มีคุณภาพ ผิวดี ไม่มีแมลงเจาะ ขณะเดียวกันต้องปลอดภัย

“ผลผลิตที่ได้ตรงตามออร์เดอร์ที่สั่งไว้ ทำให้ซื้อง่ายขายคล่องแล้ว ยังเป็นที่มาของรายได้ที่ดีขึ้นนำมาหล่อเลี้ยงคนในครอบครัวด้วย”

 หากความตั้งใจของเกษตรกรที่ผลิต“ผัก”ที่ปลอดภัย ไม่ได้รับการสานต่ออย่างเป็นระบบ “สุขภาพที่ดีจากผักปลอดภัย”อาจเป็นแค่เรื่องเล่าบนที่สูง แต่ด้วยกลไกการทำงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเครือข่ายสหกรณ์ที่มีอยู่เรื่องราวการส่งผ่านสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ตลาดผู้บริโภคจึงเกิดขึ้น 

พิษณุ พินรอด สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  กล่าวว่า สหกรณ์จังหวัดจะทำการส่งเสริมให้สมาชิกพร้อมกับตัวสหกรณ์ทำการผลิตแบบครบวงจรร่วมกันคือตั้งแต่ต้นนั้นสมาชิกจะทำการเพาะปลูกให้ได้มาตรฐานGAP หลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นกลางทางคือสหกรณ์เป็นผู้รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์และทำหน้าที่เป็นผู้หาตลาด

“สมาชิกที่ต้องการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานที่ได้ทำตลาดไว้ หรือที่ได้ตกลงไว้กับตลาดผู้รับซื้อทำให้ผลผลิตที่ได้สามารถทำราคาได้ดี นั่นหมายถึงรายได้ที่ดีขึ้นของเกษตรกร”

การเกษตรยุคใหม่กำลังก้าวผ่านจากบทบาทที่ไม่ใช่แค่ผู้ผลิต แต่ผลผลิตผัก “ภูทับเบิก”กำลังร่วมลงทุนไปกับผู้บริโภคเพื่อผลตอบแทนที่ไม่ใช่เพียงตัวเงินแต่หมายถึงสุขภาพที่ดีในระยะยาวร่วมกัน

related