svasdssvasds

เกษตรอินโน (KasetInno) แพลตฟอร์มจัดคิวทำเกษตร ยืมอุปกรณ์ได้ง่ายๆ บริหารจัดการฟาร์มฉลุย

เกษตรอินโน (KasetInno) แพลตฟอร์มจัดคิวทำเกษตร ยืมอุปกรณ์ได้ง่ายๆ บริหารจัดการฟาร์มฉลุย

เอสซีจี บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ผนึกกำลังก่อตั้ง บริษัท เกษตรอินโน จำกัด (KasetInno) ภายใต้คอนเซ็ปต์ ออกแบบโลกเกษตรเพื่อทุกความเป็นไปได้

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านต่างๆ รวมถึงในภาคการเกษตร เพื่อตอบโจทย์เกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer อย่างมีประสิทธิภาพ

และเพื่อยกระดับวิถีเกษตรของไทยให้ทัดเทียมกับวิถีเกษตรโลก พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน เอสซีจี บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น จึงผนึกกำลังก่อตั้ง บริษัท เกษตรอินโน จำกัด (KasetInno) แพลตฟอร์มบริการด้านนวัตกรรมการเกษตร เพื่อตอบโจทย์เกษตรกรและสร้างโอกาสให้คนที่สนใจเข้าถึงโลกของการเกษตรได้ง่ายขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท

เกษตรอินโน (KasetInno) แพลตฟอร์มจัดคิวทำเกษตร ยืมอุปกรณ์ได้ง่ายๆ บริหารจัดการฟาร์มฉลุย

นวัตกรรมการเกษตรสไตล์ เกษตรอินโน มีอะไร ทำอะไรได้บ้าง

"เอสซีจี องค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องจักรกลและนวัตกรรมการเกษตรเพื่ออนาคต ตลอดจนเทคโนโลยี IoT ที่มีประสิทธิภาพ" นันทภรณ์ อังศุกุลธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด กล่าวถึงจุดแข็งของ 3 องค์กรชั้นนำ ต่อด้วยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมไปถึงพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต เพื่อตอบสนองรูปแบบชีวิตของผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ เทรนด์เรื่องความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) รวมถึงสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ผู้คนส่วนหนึ่งตัดสินใจที่จะกลับภูมิลำเนาเพื่อมาทำการเกษตร และกลุ่มคนเมืองที่หันมาสนใจทำการเกษตรมากขึ้น

ประกอบกับการส่งเสริมเรื่อง Smart Farming จะต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ จึงได้ผนึกกำลังเปิดตัว บริษัท เกษตรอินโน จำกัด ขึ้น 

บริษัท เกษตรอินโน จำกัด

สำหรับสินค้าและบริการของ เกษตรอินโน จะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก คือ เกษตรอินโน โซลูชั่น (KasetInno Solutions) ประกอบด้วย Farm Design, Farm Development และ Farm Care บริการออกแบบ พัฒนา และดูแลฟาร์มเกษตรครบวงจร เพื่อช่วยวางแผนในการทำเกษตรให้แก่กลุ่มคนที่สนใจการทำเกษตรแต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มต้น

รวมไปถึงกลุ่มคนที่มีพื้นที่ว่างเปล่าหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจการเกษตรที่ต้องการองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้บริหารจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรมืออาชีพที่มีพื้นที่ทำเกษตรเดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการระบบการจัดการรวมถึงเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ไปช่วยให้การทำเกษตรง่ายขึ้น

สัดส่วนการถือครองหุ้น บริษัท เกษตรอินโน จำกัด คือ เอสซีจี 51% สยามคูโบต้า 25% และคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น 24%

และส่วนที่สอง คือ Farm & Machinery Management Platform ระบบบริหารจัดการฟาร์มและเครื่องจักร ด้วยแอปพลิเคชันที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการฟาร์มและเครื่องจักรกลฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ 

 • K-iField Application 
  ระบบบริหารจัดการฟาร์ม บันทึกข้อมูลสำคัญของฟาร์ม การเพาะปลูก การจัดการรายได้ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันระหว่างเกษตรกร และการประเมินสุขภาพพืช 
 • K-iQ Application 
  ระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร ตัวช่วยสำหรับธุรกิจรับจ้างที่ต้องการจัดคิวงาน และบริหารจัดการค่าใช้จ่าย   
 • KIN RENT 
  บริการเช่าใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำการเกษตรแต่ยังไม่พร้อมลงทุนเครื่องจักรฯ
 • KIN MATCH
  บริการเช่าเครื่องจักรกลการเกษตรพร้อมคนขับ เพื่อเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการฟาร์มและการใช้เครื่องจักรฯ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 นันทภรณ์ อังศุกุลธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด

นอกจากนี้ยังมี เกษตรอินโน มาร์เก็ต (KasetInno Market) แพลตฟอร์มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็น Highlight สำคัญหนึ่งของเกษตรอินโน โดยจะมี 2 ส่วน ประกอบด้วย แพลตฟอร์ม e-Commerce เกษตรอินโน มาร์เก็ต จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรในเครือข่าย ภายใต้ชื่อสินค้าแบรนด์ เกษตรสุข (KasetSook) 

นันทภรณ์กล่าวว่า บริษัทมีความตั้งใจสนับสนุนเกษตรกรในการกระจายผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการต้นทุน และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ทำให้เกษตรกรมีโอกาสแข่งขันมากขึ้นในตลาดสินค้าเกษตรพรีเมียม นอกจากนี้ยังมีสินค้าแบรนด์อื่นๆ จากเกษตรกรในเครือข่าย และส่วนที่สอง คือ แพลตฟอร์ม KUBOTA Store จำหน่ายอะไหล่แท้คูโบต้าและอุปกรณ์การเกษตรอีกด้วย

เกษตรอินโน ให้ความสำคัญในเรื่องการบริการ และการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร เน้นวางแผน และนำเครื่องมือมาใช้ในการบริหารธุรกิจการเกษตรด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจการเกษตร

สำหรับเป้าหมายและแผนธุรกิจในอนาคตนั้น เกษตรอินโน จะผนึกกำลังกับพันธมิตรเพื่อขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าในด้านการเกษตร ตลอดจนประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ผลักดันให้เกษตรกรมีโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น ยกระดับภาคการเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง

related