svasdssvasds

DGA ชูนโยบายรัฐบาลดิจิทัลปี 65 เน้นบูรณาการข้อมูลและใช้ประโยชน์ Big Data

DGA ชูนโยบายรัฐบาลดิจิทัลปี 65 เน้นบูรณาการข้อมูลและใช้ประโยชน์ Big Data

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA แถลงแผนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565 เน้นการบูรณาการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA แถลงแผนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565 เน้นการบูรณาการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ระหว่างหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน และยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคเอกชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐมากยิ่งขึ้น

logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด