svasdssvasds

สยามคูโบต้า Smart Farmer Camp สร้างเมล็ดพันธุ์เกษตรกรยุคใหม่ เรียนรู้นวัตกรรม-ต่อยอดเกษตรไทย

สยามคูโบต้า Smart Farmer Camp สร้างเมล็ดพันธุ์เกษตรกรยุคใหม่ เรียนรู้นวัตกรรม-ต่อยอดเกษตรไทย

สยามคูโบต้า ดึงพลังเยาวชน สร้างเมล็ดพันธุ์เกษตรกรยุคใหม่ KUBOTA Smart Farmer Camp ปี 8 เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรและไอเดียธุรกิจผ่านประสบการณ์จริง มุ่งต่อยอดพัฒนาภาคการเกษตรไทย

การทำเกษตรยุคใหม่หรือ Smart Farming ถือได้ว่าเป็นเทรนด์ของทั่วโลกในขณะนี้ สิ่งสำคัญต้องเริ่มปลูกฝังทัศนคติที่ดีตั้งแต่เยาวชน เพราะเยาวชนเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา และสร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรในอนาคต ด้วยเหตุนี้โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp ของบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงได้เดินทางต่อเนื่องมายังปีที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติ และแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่สนใจและเห็นคุณค่าในอาชีพด้านการเกษตร รวมถึงสร้างเมล็ดพันธุ์เกษตรกรยุคใหม่ที่ดีในอนาคตผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทั้งองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตร และต่อยอดสู่ธุรกิจการเกษตร ตลอดจนเป็นการปลูกฝังและเปิดโลกกว้างให้เยาวชนรุ่นใหม่พร้อมก้าวสู่เป็น Smart Farmer ที่มีศักยภาพ สอดรับนโยบายของประเทศไทยที่มุ่งพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้เดินหน้าสู่การเป็น Smart Farming อย่างเต็มรูปแบบ

สยามคูโบต้า Smart Farmer Camp สร้างเมล็ดพันธุ์เกษตรกรยุคใหม่ เรียนรู้นวัตกรรม-ต่อยอดเกษตรไทย

นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ เปิดเผยว่า กิจกรรม KUBOTA Smart Farmer Camp 2022 ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Fun Time Farm Tech" โดยคัดเลือกน้อง ๆ 100 คน จากผู้สมัครที่สนใจเข้าร่วมกว่า 700 คน ในคณะเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ มาใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน 4 วัน 3 คืน ที่จังหวัดชลบุรี และคูโบต้าฟาร์ม ซึ่งน้องๆ ได้สัมผัสนวัตกรรมการเกษตรครบวงจรภายในคูโบฟาร์ม เรียนรู้และได้ลงมือทำจริงในการใช้นวัตกรรม Internet of Things (IoT) เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรผ่านการเข้าฐานทั้ง 5 โซน ได้แก่

สยามคูโบต้า Smart Farmer Camp สร้างเมล็ดพันธุ์เกษตรกรยุคใหม่ เรียนรู้นวัตกรรม-ต่อยอดเกษตรไทย 1.ฐานเกษตรแม่นยำและพืชหลังนา ที่ให้น้องๆ ได้ทำถาดเพาะกล้าข้าว ลองใช้รถดำนาและฝึกบังคับโดรน

2.ฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ เรียนรู้การจัดสรรพื้นที่โดยนำ IoT เข้ามาใช้ พร้อมกับการทำปุ๋ยหมักสูตรแม่โจ้

3.ฐานเกษตรพืชสวน ทดลองขับรถปลูกผัก ฝึกใช้เครื่องวัดความหวานของผลไม้

4.ฐานเกษตรพืชไร่สมัยใหม่ เรียนรู้และทดลองขับแทรกเตอร์ที่ติดอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องปลูกอ้อย ตลอดจนวิธีการบริหารจัดการเพื่อลดการเผาหลังการเก็บเกี่ยว

5.ฐานนวัตกรรมการเกษตร ที่น้องๆ ได้ทดลองขับเครื่องจักรกลการเกษตรหลากหลายประเภท อาทิ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว และรถขุด

สยามคูโบต้า Smart Farmer Camp สร้างเมล็ดพันธุ์เกษตรกรยุคใหม่ เรียนรู้นวัตกรรม-ต่อยอดเกษตรไทย

นอกจากความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรแล้ว สยามคูโบต้า ยังเน้นการทำอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไอเดียธุรกิจที่สามารถต่อยอดได้ โดยน้องๆ ได้ร่วมรับฟังความรู้และเคล็ดลับดีๆ จากวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ บริษัท เจียไต๋ จำกัด พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ จันทร์เรือง เจ้าของจันทร์เรืองฟาร์ม วิศวกรเคมีที่ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรสืบทอดสวนผลไม้ของครอบครัว ซึ่งยกระดับการทำเกษตรยุค 5G ด้วยเทคโนโลยี IoT ผ่านการควบคุมระบบด้วยสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว นายวิภู เลิศสุรพิบูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Meat Avatar ที่มาเล่าถึงนวัตกรรมและอนาคตของเนื้อสัตว์จำแลงที่ผลิตจากพืชหรือตลาด Plant-based meat ที่กำลังมาแรงในยุคนี้ ไปจนถึง เภสัชกรหญิง โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ หรือ พี่โซอี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การทำตลาดดิจิทัล ที่มาบอกเล่าเคล็ดลับให้น้องๆ ฟังอีกด้วย

สยามคูโบต้า Smart Farmer Camp สร้างเมล็ดพันธุ์เกษตรกรยุคใหม่ เรียนรู้นวัตกรรม-ต่อยอดเกษตรไทย "KUBOTA Smart Farmer Camp 2022 เป็นอีกหนึ่งห้องเรียนขนาดใหญ่ ที่ได้ใช้พื้นที่กว่า 220 ไร่  ของคูโบต้าฟาร์ม ฟาร์มที่เป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้า ให้น้องๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีที่สามารถนำมาปรับใช้กับการทำการเกษตรให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น ที่ผ่านมาเราได้เห็นน้องๆ รุ่นก่อนๆ ประกอบอาชีพด้านการเกษตรหรือนำความรู้ที่มีกลับมาพัฒนาการเกษตรในพื้นที่บ้านเกิดของตนเอง โครงการนี้จึงเหมือนการสร้างประสบการณ์ที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดบนเส้นทางด้านการเกษตร ผนวกกับศักยภาพด้านเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ที่มีอยู่ในตัวของน้องๆ ทุกคน มาร่วมสร้างเมล็ดพันธุ์ Smart Famer ที่ดีและแข็งแรงให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับสังคมเกษตรกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน" นายพิษณุ กล่าว

พิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ นายเดโชมัย ธนะไพบูลย์  หรือ เด อายุ 21 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 3 เล่าว่า แม้ครอบครัวไม่ได้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร แต่มองว่าการเกษตรสามารถเป็นรายได้เสริมได้ หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็รู้สึกประทับใจ เพราะได้รับแรงบันดาลใจจากคุณณัฐวุฒิ จันทร์เรือง หนึ่งในวิทยากรที่มาเล่าให้ฟังถึงการเปลี่ยนสายงานจากวิศวกรรมเคมีมาเป็นเกษตรกร โดยในอนาคตได้ตั้งเป้าหมายว่า อยากเป็นวิศวกรควบคู่ไปกับการเป็นเกษตรกร แบบในประเทศญี่ปุ่นที่เราไม่ต้องลงไปทำนาทั้งวัน แต่มีเวลาไปค้นหาข้อมูลมาพัฒนาฟาร์ม การสร้างเครือข่าย การจัดจำหน่ายผลผลิต สู่การต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สยามคูโบต้า สร้างเมล็ดพันธุ์เกษตรกรยุคใหม่ เรียนรู้นวัตกรรม-ต่อยอดเกษตรไทย น.ส.ณัฐณิชา หนูจันทึก หรือ อ้อนแอ้น อายุ 20 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2 เล่าว่า จากการได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เห็นเกษตรในมิติและมุมมองที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองจากเพื่อนๆที่มาจากหลายๆคณะ เช่น เพื่อนที่เรียนคณะวิศวศาสตร์ จะมองว่าเครื่องจักรกลมีการทำงาน และจัดการอย่างไร แต่เพื่อนที่เรียนคณะเกษตรศาสตร์จะมองอีกอย่าง ซึ่งในความคิดของหนูมองว่านวัตกรรมทางการเกษตรเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยทำให้เกษตรกรสามารถทำงานได้ง่ายและสบายขึ้น มีแรงและเวลาเหลือในการไปต่อยอดด้านอื่น

สยามคูโบต้า สร้างเมล็ดพันธุ์เกษตรกรยุคใหม่ เรียนรู้นวัตกรรม-ต่อยอดเกษตรไทย กิจกรรม KUBOTA Smart Farmer Camp ที่สยามคูโบต้าได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนั้น ได้สร้างเมล็ดพันธุ์และบ่มเพาะต้นกล้า Smart Famer ให้เติบโตอย่างงดงาม และนี่เป็นสิ่งที่สยามคูโบต้ามุ่งหวังตอบแทนสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

สยามคูโบต้า สร้างเมล็ดพันธุ์เกษตรกรยุคใหม่ เรียนรู้นวัตกรรม-ต่อยอดเกษตรไทย

related