ข่าว ทั่วไทย

พม.สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์ฉุกเฉิน อุทกภัย-หนาว

 

 

จากข้อมูล ศูนย์ปฎิบัติการสถานการณ์ฉุกเฉินติดตามอุทกภัย และ ภัยหนาว ในปีนี้ (2560) มีประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ ที่เกิดจากอุณภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์ฉุกเฉิน ติดตามอุทกภัยและภัยหนาว ช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบ อย่างเร่งด่วน

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สั่งการ ให้ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่เป็น ศูนย์ปฎิบัติการสถานการณ์ฉุกเฉิน ติดตามอุทกภัย และ ภัยหนาว เพื่อติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ ที่ประสบภัย และ ประสานข้อมูลต่างๆ เพื่อ ให้สามารถลงพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามภารกิจของกระทรวง

โดยเฉพาะ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาสได้อย่างทั่วถึง ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย

และ จัดตั้งศูนย์อพยพหรือพักพิงชั่วคราวตามแผนเผชิญภัยพิบัติ เร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ หากประชาชน ที่ประสบอุทกภัยและภัยหนาว ต้องการขอความช่วยเหลือ สามารถโทรแจ้ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

***รับชมคลิป***