การตลาด ข่าว

ไทยเบฟฯ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 18 สู่เมือง 3 หมอก

 

 

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 12,000 ผืน จากนายสมชัย สุทธิกุลพานิช ประธานที่ปรึกษาคณะ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตามโครงการไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 18 ที่หอประชุม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์ บ้านลุกข้าวหลาม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

จากนั้น ร่วมกันมอบผ้าห่มจำนวน 300 ผืน ให้แก่ราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ หรือมูเซอ โดยมีคณะผู้บริหารบริษัท ไทยเบฟ และ หัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาว พร้อมกันนี้มอบทุนการศึกษาและน้ำดื่ม อุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พลเอกอรชุน พิบูลนครินทร์ ส่วนผ้าห่มที่เหลือกว่า 1 หมื่นผืน จะทยอยส่งให้ไปยังอำเภอต่างๆ เพื่อ แจกจ่ายแก่ราษฎรทั้ง 7 อำเภอต่อไป ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปข่าว

***รับชมคลิป****