ยอมถอย! สธ.ยกเลิกประกาศ ห้ามชาร์จมือถือในสถานที่ราชการ

08 ม.ค. 2561 เวลา 7:09 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 8 ม.ค.61 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีมาตรการป้องกันกรณีใช้ทรัพย์สินของทางราชการลงวันที่ 29 ธ.ค.60 ที่ผ่านมาว่า ขณะนี้ได้ลงนามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปเมื่อวันที่ 6 ม.ค.61 เรื่องยกเลิกมาตรการป้องกันกรณีใช้ทรัพย์สินของทางราชการลงวันที่ 29 ธ.ค. 60 ระบุว่า  ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินทางราชการ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60 เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากมาตรการตามประกาศฉบับดังกล่าวมีประเด็นความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติจึงเห็นควรให้มีการทบทวน เพื่อความเหมาะสมและเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงให้ยกเลิกประกาศดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.61 เป็นต้นไป   ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th