ไทยพาณิชย์จับมือ Mizuho Research Institute Ltd. ขยายความร่วมมือด้านงานวิจัย

13 ก.ค. 2561 เวลา 4:30 น.

Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) จับมือ Mizuho Research Institute Ltd.(MHRI) ลงนาม MOU เพื่อขยายความร่วมมือด้านงานวิจัยทางเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างไทย และ ญี่ปุ่น

ดร. ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ (ขวา) ได้เดินทางเยือนเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา Mizuho-EEC Economic Seminar และลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขยายความร่วมมือด้านงานวิจัยทางเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างไทย และ ญี่ปุ่น โดยมี  Mr. Hajime Takata, Chief Economist (ซ้าย) ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่ายได้เจรจาความร่วมมือและข้อตกลงด้านงานวิจัยระหว่าง SCB EIC และ MHRI เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และโอกาสในการพัฒนางานวิจัยของแต่ละองค์กรของทั้ง 2 ประเทศ

การลงนามความร่วมมือด้านงานวิจัยครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ที่จะได้ร่วมสร้างงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติร่วมกับ Mizuho Research Institute Ltd. (MHRI) ประเทศญี่ปุ่นต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด