โรงพยาบาลตำรวจ ชวนทำดีถวายในหลวง

23 ก.ค. 2561 เวลา 9:07 น.

โรงพยาบาลตำรวจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

โรงพยาบาลตำรวจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันนี้ (23กรกฎาคม 2561)พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ นำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ลานกิจกรรมดนตรีจิตอาสา ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลตำรวจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงวงดนตรีดุริยางค์ตำรวจบรรเลงเพลง พระราชนิพนธ์ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ทำพิธีเปิดกรวยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวเปิดงาน ถ่ายรูปร่วมกันและร่วมกันร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทราเทพยวรางกูร

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ประธานในพิธี กล่าวว่า ผมมีความยินดีอย่างยิ่ง และรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ในครั้งนี้ ซึ่งผมทราบว่า คณะกรรมการจัดกิจกรรม และกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยการลงนามถวายพระพร การทำกิจกรรมทำถุงผ้าลดโลกร้อน พร้อมทั้งเขียนแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านลงบนถุงผ้า เพื่อให้ผู้ป่วยนำไปใช้ใส่ยา ทดแทนการใช้ถุงพลาสาติก ลดภาวะโลกร้อน

โรงพยาบาลตำรวจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดบรรยายการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้ปลอดภัยเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐาน ซึ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ยังมีโครงการจิตอาสา จากกลุ่มงานต่างๆของโรงพยาบาลตำรวจอีกมากมาย เช่น ทำฟันฟรี ทำดีตามพ่อสอน ทำฟันฟรี อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟูลออไรค์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้ในเด็กกลุ่มเสี่ยง จิตอาสาบริจาคโลหิต ทำความดีด้วยหัวใจรับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะ ดวงตา ร่างกาย เพื่อคืนความสุขให้กับอีกหลายชีวิต รับบริจาคอวัยวะ ดวงตา ร่างกาย(เพื่อการศีกษา) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โรงพยาบาลตำรวจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลตำรวจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561