เพื่อน้องโรงเรียน ตชด.

รักษาราชการแทน ผบช.ตชด.รับมอบสิ่งของจากภาคเอกชนเติมเต็มเด็กโรงเรียน ตชด.

พลตำรวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พลตำรวจตรีปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับมอบสิ่งของ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนรายใหญ่จำนวน 3 ราย ประกอบด้วยนายภูเบศวร เทพทรงพัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอเชียประกันภัย จำกัด มอบหมวกกันน๊อค จำนวน 300 ใบ และ ฟุตบอลจำนวน 100 ลูก ,นางสาวฉวีมาศ แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินเชื่อบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ได้กรุณามอบสมุด จำนวน 300 เล่ม รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องเขียนอื่น ๆ และอุปกรณ์กีฬา และบริษัท แบลคมอร์ส จำกัด มอบรองเท้านักเรียน (สีขาวและสีน้ำตาล) จำนวน 7,543 คู่

พลตำรวจตรีสมพงษ์ กล่าวขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ ที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในครั้งนี้ โดยสิ่งของที่ภาคเอกชนมอบให้ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ขาดแคลน เพื่อเป็นการเติมเต็มให้กับเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส เพราะการศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นก้าวแรกของการที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ยังกล่าวอีกว่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีการดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี 2499 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานโครงการพระราชดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร รวม 8 โครงการ ซึ่งจิตศรัทธา ที่ท่านทั้งหลายได้นำมามอบให้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จะนำไปส่งมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนตระเวนชายแดน ตามวัตถุประสงค์ของท่านต่อไป