มท.จัดมหกรรมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เปิดเสน่ห์ชุมชนทั่วไทย 22-26 พ.ย.

20 พ.ย. 2561 เวลา 4:25 น.

กระทรวงมหาดไทย จัดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ OTOP นวัตวิถี : เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้..อยู่แล้วจะรัก โครงการสำคัญภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบาล คาดมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1 แสนคน

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ของรัฐบาลที่มุ่งหวังจะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความแข็งแรง เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวเมืองหลักสู่เมืองรอง ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว สร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ภายใต้พื้นที่เป้าหมาย 76 จังหวัด876 อำเภอ 3,273 ชุมชน

กระทรวงมหาดไทย จัดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ OTOP นวัตวิถี : เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้..อยู่แล้วจะรัก โครงการสำคัญภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบาล คาดมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1 แสนคน กระทรวงมหาดไทย จัดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ OTOP นวัตวิถี : เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้..อยู่แล้วจะรัก โครงการสำคัญภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบาล คาดมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1 แสนคน กระทรวงมหาดไทย จัดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ OTOP นวัตวิถี : เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้..อยู่แล้วจะรัก โครงการสำคัญภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบาล คาดมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1 แสนคน กระทรวงมหาดไทย จัดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ OTOP นวัตวิถี : เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้..อยู่แล้วจะรัก โครงการสำคัญภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบาล คาดมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1 แสนคน

โดยการจัดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้...อยู่แล้วจะรัก ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. ณ ฮอลล์5-7 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด คาดว่าตลอด 5 วัน จะมีผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า 1 แสนคน ภายในงานจะแบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่

  1. โซนจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ 50 ชุมชน 4 ภูมิภาค
  2. โซนจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด 110 ชุมชน
  3. โซนนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3,113 ชุมชน
  4. โซนจำหน่ายอาหารถิ่นรสไทยแท้กว่า 160 ร้านค้า
  5. โซนจัดแสดงและจำหน่ายสุดยอดสินค้า OTOP
  6. โซนหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้ และคำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงพื้นเมืองถึงอัตลักษณ์ประจำถิ่น และการแสดงจากศิลปินชื่อดังมากมาย ตลอดระยะเวลาการจัดงาน รวมทั้งโปรโมชั่นพิเศษกับการจับรางวัลมากมาย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน

กระทรวงมหาดไทย จัดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ OTOP นวัตวิถี : เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้..อยู่แล้วจะรัก โครงการสำคัญภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบาล คาดมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1 แสนคน กระทรวงมหาดไทย จัดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ OTOP นวัตวิถี : เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้..อยู่แล้วจะรัก โครงการสำคัญภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบาล คาดมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1 แสนคน กระทรวงมหาดไทย จัดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ OTOP นวัตวิถี : เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้..อยู่แล้วจะรัก โครงการสำคัญภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบาล คาดมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1 แสนคน กระทรวงมหาดไทย จัดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ OTOP นวัตวิถี : เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้..อยู่แล้วจะรัก โครงการสำคัญภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบาล คาดมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1 แสนคน

สำหรับโครงการนี้ เป็นหนึ่งในแผนการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยวของรัฐบาล เพื่อแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรม ส่งเสริมการตลาดในชุมชนและสร้างรายได้แก่กลุ่มอาชีพและประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งจะเป็นการดึงเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 160 ชุมชนทั่วประเทศมาจัดแสดง และเชิญชวนนักท่องเที่ยวหันมาเที่ยวไทย สัมผัสวิถีชีวิต วิถีชุมชน วิถีวัฒนธรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด