เข้าฟรี! อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ “วันพ่อแห่งชาติ”

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั่วประเทศ สำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 โดยให้ลูกพาพ่อเที่ยวอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อสานสัมพันธ์ความรัก และความผูกพันในครอบครัวอีกทั้งปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษาธรรมชาติ ตลอดจนร่วมกิจกรรมด้านนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ ในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวอีกว่า “เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ ลดปัญหาที่อาจทำให้สัตว์ในธรรมชาติได้รับอันตรายจากขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมในอุทยานฯ ให้คงความสมบูรณ์สวยงาม จึงอยากขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว งดใช้โฟมบรรจุอาหาร และงดนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์เข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุกแห่งด้วย”