ไม่ต้องกลัวลืม! ดีเดย์กลาง ม.ค.62 ขนส่ง เริ่มใช้ใบขับขี่ดิจิทัล

ตั้งแต่กลางปี 2562 ผู้ถือใบขับขี่แบบเดิม จะสามารถเปลี่ยนไปถือใบขับขี่แบบดิจิทัลผ่านสมาร์ทโฟน โดยไม่ต้องพกพาใบขับขี่ติดตัว ถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่มีปัญหาลืมเอกสารบ่อย

ดีเดย์กลาง ม.ค.62 ขนส่งเริ่มใช้ใบขับขี่ดิจิทัล

ใบอนุญาตขับขี่แบบเดิมที่บันทึกข้อมูลประจำตัวผู้ถือบัตร ข้อมูลเหล่านี้จะสามารถดาวน์โหลดลงในแอปพลิเคชัน DLT Smart License หรือใบขับขี่ดิจิตอล ในช่วงกลางเดือนมกราคม 2562 ทำให้เจ้าของบัตรไม่ต้องพกพาใบขับขี่แบบเดิมและ สามารถใช้ใบขับขี่ดิจิตอล เป็นหลักฐานตามกฎหมายได้

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ใบขับขี่ดิจิทัล สามารถทำได้ทั้งใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ โดยสแกนข้อมูลจากคิวอาร์โค้ดที่อยู่ด้านหลังใบขับขี่เดิม ซึ่งจะมีระบบป้องกันความปลอดภัยในการล้วงข้อมูลบัตร และ จำกัดหนึ่งคนสามารถมีใบขับขี่ดิจิตอลได้เพียง 1 ใบ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ระบุว่า ใบขับขี่ดิจิทัล เป็นทางเลือกให้กับประชาชนไม่ได้บังคับต้องมีทุกคน และ ผู้ที่มีใบขับขี่อยู่เดิม จะไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม ส่วนผู้ขอใบขับขี่ใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

กรมการขนส่งทางบก เริ่มทดสอบระบบในการตรวจสองข้อมูลใบขับขี่ดิจิทัล ว่าระบบเสถียรหรือไม่ หากระบบสมบูรณ์แล้ว ในอนาคตก็จะปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลทั้งหมด

สำหรับใบขับขี่ขับรถยนต์ชนิดชั่วคราว อายุ 2 ปี ค่าธรรมเนียม 200 บาท ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลอายุ 2ปี ค่าธรรมเนียม 200 บาท ส่วนใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล อายุ5ปี ค่าธรรมเนียม 500 บาท ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล อายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 250 บาท

กรมการขนส่งทางบก ยังจัดโครงการส่งเสริมให้นักเรียน และเยาวชน ที่ยังไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ เข้าอบรมและสอบเพื่อขอใบขับขี่ได้ โดยกรมการขนส่งทางบกมีแผนที่จะดำเนินการในทุกจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 5โรงเรียน รวมจังหวัดละ 200-300 คนต่อปี

เฉลี่ยแล้ว จะมีผู้ผ่านการอบรมประมาณ 21,900 คนต่อปี ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และ ให้เยาวชนสามารถเรียนรู้กฎจราจรอย่างถูกต้อง