ซีพีเอฟ ระดมสรรพกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก"

08 ม.ค. 2562 เวลา 5:04 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ระดมกำลังจิตอาสาเร่งช่วยเหลื อมอบผลิตภัณฑ์อาหาร น้ำดื่ม ไข่ไก่สด และเปิดสำนักงานเป็นศูนย์พักพิง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในหลายจังหวัดภาคใต้

นายณัฐวุฒิ มัดดี ผู้แทนซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทตระหนักดีถึงความเดือดร้ อนของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ โซนร้อนดังกล่าว โดยเบื้องต้นได้ประสานงานอย่ างเร่งด่วนกับกองทัพเรือ เพื่อมอบไข่ไก่จำนวน 50,000 ฟอง เพื่อนำไปมอบให้กับหน่วยงานที่ ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ ซึ่งกองทัพเรือจะลำเลียงไข่ไก่ ตลอดจนข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รั บบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ ด้วยเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร จาก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สู่พื้นที่ต่างๆที่ได้รั บความเดือดร้อน

ขณะเดียวกัน ชาวซีพีเอฟจิตอาสาในพื้นที่ ภาคใต้ได้มอบน้ำดื่ม ข้าวสาร และอาหารแห้ง ผ่านศูนย์พักพิงวัดศาลาหลวง อ.ระโนด จ.สงขลา นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังเปิดสำนักงานของฟาร์ มปากพนัง 1 อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และฟาร์มธนโชติ อ.ระโนด จ.สงขลา เป็นศูนย์พักพิงและให้ความช่ วยเหลือแก่ชาวชุมชนใกล้เคียงที่ ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้ อนปาบึก ปัจจุบันมีผู้เข้าพักพิงชั่ วคราวทั้ง 2 แห่งแล้วกว่า 70 คน โดยบริษัทช่วยเหลือทั้งน้ำดื่ มและอาหาร./