ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภฯ ร่วมทำความสะอาดพื้นที่วัดลาดพร้าว

“ทำความดีด้วยหัวใจ” ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์904 ผนึกกำลังประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ พัฒนาวัดลาดพร้าว

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบก.ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์904 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนาวัดลาดพร้าว แขวงและเขตลาดพร้าว ในกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์904 พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมทำกิจกรรม ต่างช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบของวัดลาดพร้าว พร้อมประสานรถน้ำจากกรุงเทพมหานครมาฉีดพ่นทำความสะอาดบริเวณลานวัดและพื้นที่โดยรอบของวัดลาดพร้าว เพื่อเป็นการทำความสะอาด อีกทั้งยังเป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศที่กำลังส่งผลกระทบกับประชาชนในกรุงเทพมหานครอยู่ในขณะนี้ด้วย

อย่างไรก็ตามการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของวัดลาดพร้าว ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ประชาชนที่เข้ามาทำบุญในวัดได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น แต่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ภายในวัด ก็สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

ซึ่งพล.ต.ต.ต่อศักดิ์ ได้กล่าวเอาไว้ว่า ภายหลังจากมีการทำโครงการ “หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตั้งแต่ปี 2560 ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์904  ได้ทำกิจกรรมในลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำกำลังข้าราชการตำรวจไปปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญ ที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งของหน่วยงานเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจและประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี

นอกจากนั้น พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ ยังได้กล่าวอีกว่า คำว่าจิตอาสา มีที่มาจากการรวมกันของคำสองคำ ระหว่างคำว่า “จิต” และคำว่า “อาสา” ซึ่งคำว่า จิต หมายถึง จิตใจหรือความรู้สึกนึกคิด ส่วนคำว่า อาสา ก็คือการทำสิ่งใดด้วยความสมัครใจโดยไม่มีผู้ใดบังคับ และเมื่อนำสองคำมารวมกันจึงกลายเป็นคำว่า “จิตอาสา” หมายถึง การกระทำสิ่งใดก็ตามที่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้วยแรงกายหรือสิ่งของเงินทอง และเราควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ มากกว่าการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง