"ZERO HERO" ผนึกหน่วยงานระดับโลกและเอกชนไทย เปิดตัวโครงการแก้ปัญหาขยะ!

3 เม.ย. 2019 เวลา 2:21 น.

ประธานที่ปรึกษาโครงการ Thailand zero waste ผนึกกำลังหลายหน่วยงาน เพื่อรณรงค์เรื่องการลดปริมาณขยะและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากการประเทศไทยประสบวิกฤตการณ์ด้านปริมาณขยะมากกว่า 74,000 ตันต่อวัน

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาโครงการ Thailand zero waste เปิดเผยว่า กิจการเพื่อสังคมซีโร่ ฮีโร่ ได้ร่วมมือกับองค์กรหลายแห่ง อาทิ  องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)  องค์กร Professional Association of Diving Instructors (PADI) เซ็นทรัลกรุ๊ป ยูนิลิเวอร์ เน็ทเวิร์ค และโครงการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (Chula Zero Waste)  รวมทั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อรณรงค์เรื่องการลดปริมาณขยะ และกระตุ้นความคิดในการช่วยกันลดปริมาณขยะโลกและเห็นความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

ขยะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบนิเวศ นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยประสบวิกฤตการณ์ด้านปริมาณขยะมากกว่า 74,000 ตันต่อวัน  และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในส่วนของคนทิ้งขยะ การจัดเก็บและกำจัดไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีปริมาณขยะพลาสติกในทะเลสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก

 

 

"ปัญหาขยะ ควรถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติ คนไทยอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆทุกวันนี้ทุกคนได้รับผลกระทบโดยตรง และถ้าไม่แก้ไขปัญหานี้ภายใน 12 ปีเราอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ให้หมดไปได้อย่างจริงจัง เพราะในแต่ละวันทุกคนผลิตขยะกันทุกวัน ถ้าไม่ลดปริมาณขยะ ไม่มีการทิ้งที่ถูกต้อง การกำจัดขยะที่ถูกวิธี ปัญหานี้ก็เป็นภัยคุกคามของมนุษย์"

 

 

โครงการจะมีกิจกรรม เพื่อรณรงค์ตลอดทั้งปี เช่น

กิจกรรมสัมมนาโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก มาร่วมแบ่งปันความคิดและวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ในการลดประมาณขยะที่ก่อปัญหาให้ โลกในปัจจุบันนี้

กิจกรรมวิ่งรอบโลก ให้โลกเราสวย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือโลก

กิจกรรม Save The Ocean โดยรวมกับศิลปินสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะเพื่อสะท้อนจิตสำนึก ที่ประชาชนมีต่อขยะ ทั้งผลเสียต่อสุขภาพตัวเอง และผลกระทบต่อธรรมชาติ