ข่าว

โตโยต้าชวนชุมชน-เยาวชน ผุดไอเดีย “ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า” ชิงรางวัลเงินสด พร้อมดูงานที่ญี่ปุ่น

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และนาโนเทค สวทช. ขอเชิญชวนชุมชนและทีมเยาวชนผู้รักษ์โลกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการประกวดภายใต้โครงการ “ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า” กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานลดมลพิษ สู่การลดภาวะโลกร้อน และเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมจนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

“โครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก” การประกวดชุมชนที่มีการดำเนินงานลดการปล่อยมลพิษสู่การลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยสามารถต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม

“โครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก” การประกวดนวัตกรรมระดับเยาวชนจากการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม โดยสามารถต่อยอดเป็นผลงานต้นแบบสู่การใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ชนะเลิศทั้ง 2 โครงการจะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยรางวัล และเดินทางศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.toyotasgw.com ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 ตุลาคม 2562