ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชพิธีทักษิณานุปทาน และถวายพระราชสมัญญา รัชกาลที่ 4

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระบรมราชสมภพ ถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมโภช “พระมหาศิระจุมภฏปฏิมากร” และพระพุทธรูปสำคัญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เพจเฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒ ซึ่งเผยแพร่ข่าวสารในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ได้เผยแพร่ข่าวสาร โพสต์ภาพและข้อความว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระบรมราชสมภพ ถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมโภช “พระมหาศิระจุมภฏปฏิมากร” และพระพุทธรูปสำคัญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ขอเชิญประชาชนร่วมสักการะ “พระมหาศิระจุมภฏปฏิมากร” ตลอดเส้นทางถนนราชดำเนิน ซึ่งขบวนรถอัญเชิญพระพุทธรูปจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปประดิษฐานในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ฯ ถวายพระราชสมัญญา และสมโภชพระพุทธรูปสำคัญ ดังกล่าว ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

​ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หยุดขบวน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระราชทานดอกไม้แก่ประชาชน สำหรับสักการะพระมหาศิระจุมภฏปฏิมากร และรับน้ำพระพุทธมนต์พระราชทาน เพื่อนำกลับไปบูชาอันจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น .

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว เจ้าพนักงานตั้งริ้วขบวนอัญเชิญ “พระมหาศิระจุมภฏปฏิมากร” ขอเชิญประชาชนร่วมชมการยาตราริ้วขบวนจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ไปตามถนนหน้าพระธาตุ ถนนหน้าพระลาน เข้าประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี อัญเชิญพระมหาศิระจุมภฏปฏิมากรไปประดิษฐานในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง