น้อง "บิ๊นท์" สาวไทยคนแรกเจ้าของตำแหน่ง Miss International 2019

22 พ.ย. 2562 เวลา 5:50 น.

บิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ เจ้าของตำแหน่ง นางสาวไทยประจำปี 2562 และได้สร้างประวัติศาสตร์ เป็น สาวไทยคนแรกท่ีคว้าตำแหน่ง Miss International 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่น

บิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ ถือเป็นนางสาวไทยคนแรก ที่คว้ามงกุฎบนเวที Miss International 2019 แห่งน้ีได้สำเร็จ นับตั้งแต่มีการจัดการประกวดมายาวนานกว่า 59 ปี และวลีเด็ดของผู้หญิงคนน้ีท่ีสร้างเสียงปรบมือและสร้างแรงบันดาลใจบนเวทีแห่งน้ีคือ

“If an ordinary girl like me can do it, you all can do it too.” “ถ้าเด็กสาวธรรมดาๆ อย่างดิฉันทำได้ พวกคุณทุกๆ คนก็ย่อมทำได้เช่นกัน ”

บิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ เจ้าของตำแหน่ง นางสาวไทยประจำปี 2562 และได้สร้างประวัติศาสตร์ เป็น สาวไทยคนแรกท่ีคว้าตำแหน่ง Miss International 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่น

 

นางสาวไทย ดีกรีเภสัชกรหญิง จากมหาวิทยาลัย มหิดล บิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ ปัจจุบัน เป็นเภสัชกร ด้านการตลาด (Product Specialist ด้านยาคุ้มกันบำบัด) โดยเธอคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาจากเวทีนางสาวไทยปี 2562 ซึ่งเป็นเวทีที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า 86 ปี หลงัจากที่การประกวดนางสาวไทยห่างหายไปเป็นเวลา2ปีนั้น ในปี 2562 จึงนับเป็นปีแรกของการประกวดนางสาวไทยท่ี บริษัท นาการา จำกัด เป็นผู้รับมอบสิทธิในการดาเนินการจัดการประกวด จากสมาคมศิษยเ์ก่า วชิราวุธ ในพระบรมราชูปถัมป์ โดยมี คุณวันรัก ณ นคร ผู้อำนวยการหญิง รุ่นใหม่ที่รักในความเป็นไทยวัย 39ปี เป็นผู้ดูแลการจัดประกวดทั้งหมดซึ่งคุณวันรัก ณ นคร ยอมรับว่า เป็นปีแรก ที่มีอุปสรรคมากที่สุด หากนับจากการประกวดคร้ังก่อนๆ ในอดีตท่ีผ่านมา แต่กลับประสพความสำเร็จมากท่ีสุดบนเวทีระดับโลก ที่สาวงามจากเวทีนางสาวไทย สามารถพิชิตมงกุฎ Miss International 2019 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มาได้

บิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ เจ้าของตำแหน่ง นางสาวไทยประจำปี 2562 และได้สร้างประวัติศาสตร์ เป็น สาวไทยคนแรกท่ีคว้าตำแหน่ง Miss International 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่น

ต้องเป็นท่ียอมรับว่า บิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ มีเวลาไม่ถึงสองเดือนในการเตรียมตัวหลังจากที่ได้รับ ตำแหน่งนางสาวไทย และก้าวสู่เวทีระดับโลก จนได้รับตำแหน่ง Miss International 2019 โดยผ่านเวทีนางสาวไทยเพียงเวทีเดียวชีวิตหลังรับตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งคงจะเปลี่ยนไปจากหญิงสาวธรรมดาที่ไม่ธรรมดา จนเธอสามารถประสบความสำเร็จจนเป็นท่ีประจักษ์ต่อสายตาคนทั่วโลก

[caption id="attachment_578326" align="aligncenter" width="1000"] บิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ เจ้าของตำแหน่ง นางสาวไทยประจำปี 2562 และได้สร้างประวัติศาสตร์ เป็น สาวไทยคนแรกท่ีคว้าตำแหน่ง Miss International 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่น กองเชียร์ที่มารอต้อนรับการเดินทางกลับมาของ Miss International 2019[/caption]

 

สำหรับ Miss International เป็นเวทีประกวดสาวงามที่เก่าแก่อีกเวทีหน่ึงของโลก โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ส่งเสริมสันติภาพให้กับมนุษยชาติ ดำเนินการโดยองค์กร ICA (International Cultural Association) ซึ่งมี สำนักงานใหญ่อยูที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น และได้รับการจัดอันดับจากเว็บ ไซต์ www.globalbeauties.com ให้ เป็น 1 ใน 5 เวทีประกวดสาวงามแกรนดส์แลมของโลกอีกด้วย

บิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ เจ้าของตำแหน่ง นางสาวไทยประจำปี 2562 และได้สร้างประวัติศาสตร์ เป็น สาวไทยคนแรกท่ีคว้าตำแหน่ง Miss International 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด