“โอลด์ร๊อคล้านท่าเพื่อโลก” เชิญชวนการทิ้งขยะลงถัง

03 ธ.ค. 2562 เวลา 6:33 น.

โอลด์ร๊อค ผุดโครงการ  “โอลด์ร๊อคล้านท่าเพื่อโลก” เชิญชวนการทิ้งขยะลงถัง สู่การกำจัดอย่างถูกวิธี ลดปัญหาขยะ อุดตันท่อระบายน้ำ ส่งสู่คูคลองและทะเล

ช่วยแก้ปัญหาขยะในทะล  โดยเริ่มจากการทิ้งขยะลงถัง “โอลด์ร๊อค” ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเป็นสิวสำหรับวัยรุ่น เชิญชวนคนรุ่นใหม่ทิ้งขยะลงถัง ภายใต้โครงการ “โอลด์ร๊อคล้านท่าเพื่อโลก” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะที่หลุดลอดไปอุดตันท่อระบายน้ำ ไหลลงสู่คูคลอง และลงสู่ทะเล โดยการโพสต์ภาพท่าทิ้งขยะสุดแปลก แบบสนุก ๆ เพื่อให้โลกสะอาด พร้อมติด #OLOROCKล้านท่าเพื่อโลก 1 ท่า เท่ากับ 1 ช่วย หรือสำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์โอลด์ร๊อค 1 ชิ้น เท่ากับ 1 ช่วย  ครบ 1 ล้านช่วย โอลด์ร๊อคบริจาค 1,000,000 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการจัดการปัญหาขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาขยะในทะเล ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2563

ดร.ภญ.จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งโครงการ โอลด์ร๊อคล้านท่าเพื่อโลก  กล่าวว่า ปัจจุบันในชุมชนขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครประสบกับปัญหาขยะจำนวนมาก โดยมีรายงานจากสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ถึงสถิติการเก็บขยะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562 มีจำนวนขยะที่เก็บขึ้นจากคูคลองได้ถึง 387,261 ตัน ล่าสุดทีมงานโอลด์ร๊อคฯ ได้ลงพื้นที่เก็บขยะที่คลองสำเหร่ และคลองบางไส้ไก่ พบว่าเจ้าหน้าที่ตักขยะขึ้นมาจากคลองวันละ 400-500 กิโลกรัม โดยทางเจ้าหน้าที่ได้เล่าว่ามีขยะแบบนี้ทุกวันแสดงว่ามีคนทิ้งขยะลงคลอง และมีขยะที่หลุดลอดจากถังขยะลงสู่คลองเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังขาดอุปกรณ์ที่ช่วยในการดักขยะและจัดเก็บขยะในคลองขนาดเล็กที่เรือเก็บขยะไม่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อป้องกันขยะหลุดลอดไปอุดตันประตูระบายน้ำและไหลลงสู่ทะเล โดยขยะที่พบส่วนใหญ่มักจะเป็นขยะที่ใช้แล้วทิ้ง (Single Use Plastic) เช่น  ถุงพลาสติก กล่องโฟม หลอด ซึ่งขยะเหล่านี้เมื่อเล็ดลอดสู่ทะเล จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในท้องทะเล ทั้งชีวิตสัตว์ทะเลที่เผลอกินพลาสติกเข้าไป และไมโครพลาสติก ที่เกิดจากเหล่าขยะพลาสติกจำนวนมากเกิดการผุพังและย่อยสลายกลายเป็นพลาสติกโมเลกุลขนาดเล็กปนเปื้อนในทะเล และอยู่ในระบบห่วงโซ่อาหารได้

โอลด์ร๊อค ผุดโครงการ  “โอลด์ร๊อคล้านท่าเพื่อโลก” เชิญชวนการทิ้งขยะลงถัง สู่การกำจัดอย่างถูกวิธี ลดปัญหาขยะ อุดตันท่อระบายน้ำ ส่งสู่คูคลองและทะเล

โอลด์ร๊อค” ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเป็นสิวสำหรับวัยรุ่น ในฐานะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มวัยรุ่นที่มีพลังและมีความคิดสร้างสรรค์ จึงจัดตั้งโครงการ โอลด์ร๊อคล้านท่าเพื่อโลกขึ้น เพื่อเชิญชวนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์เชิญชวนเพื่อน และคนในครอบครัว มาช่วยกันแยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งขยะลงถัง เพื่อป้องกันการหลุดร่วงของขยะลงบนพื้น ไหลลงคลองและทะเล ผ่านกิจกรรมโซเซียลมีเดียสนุก ๆ ด้วยการโพสต์ท่าทิ้งขยะสุดแปลกลงถัง และติด  #OLOROCKล้านท่าเพื่อโลก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและสร้างการรับรู้ให้ทุกคนแยกขยะและทิ้งขยะลงถัง  โดยการโพสต์รูปทิ้งขยะ 1 ท่า เท่ากับ 1 ช่วย สมทบทุนสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาขยะลงสู่ทะเล

นอกจากนี้แล้วลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเป็นสิวแบรนด์โอลด์ร๊อค ยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาขยะ จากการซื้อ 1 ชิ้น เท่ากับ 1 ช่วย เช่นกัน โดย โครงการโอลด์ร๊อคล้านท่าเพื่อโลก ตั้งเป้าที่จะสร้างการรับรู้ไปยัง 1 ล้านคน โดยรวมทั้ง 2 ช่องทางคือจากการโพสต์รูปทิ้งขยะ และจากลูกค้าใจบุญที่ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความตระหนักในการแยกขยะและทิ้งขยะลงถัง ซึ่งเทียบเท่ากับ 1,000,000 ช่วย โดยแบรนด์โอลด์ร๊อคจะบริจาค 1,000,000 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการจัดการกับปัญหาขยะและสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร สำหรับจัดหาเครื่องมือในการจัดการกับขยะในคูคลองก่อนที่ขยะจะลงสู่ทะเลให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งโครงการฯยังมีแผนเดินสายประชาสัมพันธ์กิจกรรม “โอลด์ร๊อคล้านท่าเพื่อโลก” ไปยังโรงเรียน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพ โดยมี นักเรียน นิสิต นักศึกษาให้ความสนใจ และร่วมทำท่าทิ้งขยะสุดแปลกลงถังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการทิ้งขยะลงถังจำนวนมาก

โอลด์ร๊อค ผุดโครงการ  “โอลด์ร๊อคล้านท่าเพื่อโลก” เชิญชวนการทิ้งขยะลงถัง สู่การกำจัดอย่างถูกวิธี ลดปัญหาขยะ อุดตันท่อระบายน้ำ ส่งสู่คูคลองและทะเล

ด้านนักวิชาการ ผศ.ดร. อรรณพ หอมจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาขยะว่า การทิ้งขยะไม่ลงถังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายด้าน เช่น ภาคพื้นดิน ขยะที่หลุดร่วงลงบนพื้น นอกจากจะเป็นมลพิษทางสายตา ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความไม่สบายหูสบายตา โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวพอสมควร หากแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีขยะจำนวนมาก  อีกทั้งยังเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคอีกด้วย  สำหรับแหล่งน้ำ เมื่อขยะร่วงหล่นลงท่อระบายน้ำก็จะก่อให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำ เมื่อฝนตกน้ำจึงท่วมได้ง่ายเหมือนที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ พื้นที่ และทำให้น้ำเน่าเสียได้ง่าย ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ  ดังนั้น การลดปัญหาขยะเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้ คือ การแยกขยะเปียก กับ ขยะแห้งออกจากกันก่อนทิ้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปคัดแยกขยะต่อได้ง่ายและนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น ขยะเปียก สามารถนำไปทำปุ๋ยหมักได้ ขยะแห้งสามารถนำไปแยกและรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ทางเจ้าหน้าที่จะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น การฝั่งกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) หรือการเผาเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าตามหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและมีการกำจัดมลพิษอากาศอยู่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามการแยกขยะและการทิ้งให้ถูกที่ ถูกถัง จะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปทำลายและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มาก

โอลด์ร๊อค ผุดโครงการ  “โอลด์ร๊อคล้านท่าเพื่อโลก” เชิญชวนการทิ้งขยะลงถัง สู่การกำจัดอย่างถูกวิธี ลดปัญหาขยะ อุดตันท่อระบายน้ำ ส่งสู่คูคลองและทะเล

ทีมงานโอลด์ร๊อคฯ จึงขอเชิญชวนทุก ๆ คนออกมาแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ ลดการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง และแยกขยะก่อนทิ้ง พร้อมโพสต์ท่าทิ้งขยะสุดแปลกในสื่อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook Instagram  หรือ Twitter ช่องทางใดก็ได้  และติด  #OLDROCKล้านท่าเพื่อโลก เพื่อแสดงพลังเปลี่ยนแปลงให้สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ #OLDROCKล้านท่าเพื่อโลก ได้ที่

WEBSITE : https://www.oldrockacne.com/

FACEBOOK : https://www.facebook.com/OldRockThailand/

YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCuuBNFMXsklV2uBjG8ySSFg

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/oldrock_acne/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด