ข่าว ประชาสัมพันธ์

TAKTAI แบรนด์แฟชั่นรักษ์โลก เปิดตัวแฟล็กชิพสโตร์แล้ว

TAKTAI หรือ ทักทาย แบรนด์สินค้าแฟชั่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยฝีมือคนไทย จัดงาน ‘TAKTAl New Flagship Store’ ณ ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ เปิดตัวแฟล็กชิพสโตร์แห่งแรกแล้ว

กัญจิรา ส่งไพศาล ซีอีโอและผู้ก่อตั้งแบรนด์ กล่าวว่า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน หันมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุข TAKTAI จึงได้สร้างสรรค์สินค้าแฟชั่นขึ้นมา
โดยเริ่มจากการทอผ้าผืนแรกด้วยน้ำใจไมตรีของชาวบ้านในชุมชนทอผ้า ที่มีความรักและภูมิใจในงานฝีมือท้องถิ่นของตนเอง โดยในตอนนั้นได้เดินทางไปตามหาชาวบ้านที่จะทอผ้าให้ด้วยตัวเอง และเลือกใช้เส้นใยจากไผ่ ลงมือลองผิดลองถูกตั้งแต่ขั้นแรกจนสำเร็จออกมาเป็นผ้าผืนสวยที่เกิดจากการผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้านกับนวัตกรรมทันสมัย อันเป็นเอกลักษณ์ของ TAKTAI และกลายเป็นหนึ่งในแนวทางเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่คนรุ่นหลังในแบบฉบับของ TAKTAI

จากนั้นทางแบรนด์จึงได้พัฒนาต่อยอดผืนผ้าที่ทำจากทั้งเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าพืชธรรมชาติชนิดต่างๆ สามารถนำมาทำเป็นเส้นใยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสิ่งทอได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งสร้างสรรค์ผลงานจากเส้นใยรีไซเคิล

ด้วยความตระหนักและห่วงใยในสิ่งแวดล้อมจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำสินค้าให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ อย่างยั่งยืน โดยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์รอบด้านทั้งการส่งเสริมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การเลือกใช้วัสดุที่หลากหลายอย่างรู้คุณค่า ความพยายามในการลดปริมาณขยะ ส่งเสริมให้เกิดการใช้ซ้ำและการนำเศษผ้าที่เหลือใช้กลับมาออกแบบเป็นสินค้าชิ้นใหม่เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการเป็นแฟชั่นแบรนด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ผ่านผลงาน TAKTAI Handcraft นำเสนอเสน่ห์ของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนทอไปสู่ตู้เสื้อผ้าของคนเมือง, TAKTAI Original ผลงานนวัตกรรมการทอผืนผ้าจากเส้นใยไผ่ที่นำมาออกแบบเป็นสินค้าแฟชั่นสมัยใหม่ และ TAKTAI Tee การนำเสนอสินค้าสไตล์ยูนิเซ็กซ์ ผลิตจากเส้นใยรีไซเคิล นำมาถักเป็นผ้ายืดสวมใส่สบาย

แฟล็กชิพสโตร์ แห่งแรกนี้ อยู่บริเวณชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ ภายในพื้นที่ 77 ตารางเมตร โดยตั้งใจแสดงถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ อาทิ การทดลองใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติมาเป็นพื้นฐานในการเริ่มต้นทำงาน แล้วจึงต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่น

นอกจากนั้นยังนำเรื่องราวของแบรนด์ส่งผ่านการนำเสนอร้านในรูปแบบแนวคิดใหม่ ที่มีลักษณะเป็น นิทรรศการและการขายเสื้อผ้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน ผ่านการจัดเรียงพื้นที่ร้านให้ดูโล่ง และนอกจากวัสดุธรรมชาติสีขาวที่ถูกนำมาใช้แล้ว ยังไม่ได้ทิ้ง texture ของผนัง โดยมีสีเพียงหนึ่งสีที่ถูกใช้ในสัดส่วนที่น้อยเพื่อเน้นให้โดดเด่น คือการใช้สีส้ม ซึ่งเป็นสีของแบรนด์ไปไว้ที่ผ้าม่านบางส่วนด้วย

สำหรับการออกแบบแสงในร้าน ตั้งใจให้แสงเล่นกับพื้นผิวหยาบของผนังและพื้นผิวของก้อนหินที่นำมาแสดงโดยเป็นการใช้สิ่งของที่พบเห็นทั่วไปมาจัดเรียงในพื้นที่ใหม่ รวมถึงการใช้ผ้าม่านโปร่งมาเรียงซ้อนกันเป็นเลเยอร์เพื่อจัดแบ่งพื้นที่จุดแสดงเสื้อผ้าแต่ละจุด โดยทั้งหมดนี้เป็นการเล่าเรื่องของแบรนด์ผ่านการออกแบบ

สามารถแวะมาทักทายกันได้ที่ ‘TAKTAl New Flagship Store’ ณ ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ โทร. 061-681-4664