"ไปรษณีย์ไทย" คว้าเบอร์ 1 หน่วยงานคุณธรรมและโปร่งใส

08 ม.ค. 2563 เวลา 6:45 น.

ไปรษณีย์ไทย คว้ารางวัลอันดับ 1 ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA Awards) ด้วยคะแนน 95.66 สูงที่สุดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)

กรุงเทพฯ 8 มกราคม 2563 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับการจัดอันดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA Awards) เป็นอันดับ 1 รางวัลด้วยคะแนน 95.66 สูงที่สุดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ภายใต้กรอบการประเมิน 10 ข้อตอกย้ำความเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ยืนยันบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านการทำงานและการให้บริการ พร้อมร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบมุ่งพัฒนาบริการให้ดีขึ้นตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้จัดพิธีมอบรางรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล   เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 เมืองทองธานี

ไปรษณีย์ไทย คว้ารางวัลอันดับ 1 ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA Awards) ด้วยคะแนน 95.66 สูงที่สุดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า  บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Awards) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้เป็นหน่วยงานภาครัฐระดับ AA ด้วยคะแนน 95.66 สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) และเป็นอันดับ 6 ในกลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยใช้ตัวชี้วัดในการประเมิน 10 ข้อคือ การเปิดเผยข้อมูล การป้องกันการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ การแก้ไขปัญหาการทุจริต การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การใช้งบประมาณ คุณภาพการดำเนินงาน การปรับปรุงการทำงาน และประสิทธิภาพการสื่อสาร

ไปรษณีย์ไทย คว้ารางวัลอันดับ 1 ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA Awards) ด้วยคะแนน 95.66 สูงที่สุดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)

ทั้งนี้ การประเมินผล ITA ในปีนี้มีหน่วยงานรัฐเข้าร่วมการประเมิน 8,299 หน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการประเมินเป็นหน่วยงานระดับ A และ AA จำนวน 970 หน่วยงาน อย่างไรก็ตามไปรษณีย์ไทยจะเดินหน้าพัฒนาบริการและการทำงานในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อผลักดันให้เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ทั้งด้านการทำงานและการให้บริการประชาชนเพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจ และตอบสนองความต้องการของผู้บริการในยุคปัจจุบัน และให้มีความสออดคล้องกับ เจตนารมณ์ ของนายกรัฐมนตรีที่ได้นำประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยระบุว่า "รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ และส่งเสริมให้กระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองและผู้มีอิทธิพล ตลอดจนการกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็ว พร้อมกำหนดให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน และมีการแก้ไขปัญหาการทุจริตในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง"