เครื่องรัดกล่อง หนึ่งอุปกรณ์ลดปัญหาน่าหนักใจที่พบมากของนักอุตสาหกรรม

21 ม.ค. 2563 เวลา 0:00 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งส่วนของผู้ผลิต คลังสินค้า และโลจิสติกส์ ได้มีการประชุมถกปัญหาและนำมาซึ่งการร่วมกันศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานอยู่ทุก ๆ ปี ในปี 2019 ที่ผ่านเองก็เช่นกัน ซึ่งจากการสำรวจพบว่า กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมในทุก ๆ สาขา มักจะมีปัญหาที่เข้ามาบั่นทอนศักยภาพการทำงาน ซึ่งก็ต้องอาศัยวิธีการหรือเครื่องมือบางประการเข้าช่วยในการแก้ไขปัญหา และเครื่องรัดกล่องก็นับเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่สามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ไปดูกันดีกว่าว่า ปัญหาน่าหนักใจที่พบมากของวงการอุตสาหกรรมมีอะไรกันบ้าง

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

1.ปัญหาความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

ปัญหานี้เรียกว่าเป็นปัญหาพื้นฐานที่ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมประสบพบเจอเหมือนกันหมด คือ พอต้องการจะผลิตให้มากขึ้นหรือจัดเก็บให้เร็ว แต่เครื่องมือและเทคโนโลยีไม่อำนวย ไม่มีเครื่องมือจะขยายธุรกิจ จะขยายการผลิต หรือทำให้การขนส่งรวดเร็วขึ้นก็ไม่ได้ เพราะการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น นั่นหมายถึงผู้ประกอบการจะต้องลงทุนในต้นทุนธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบางรายก็ไม่มีทุนสูง หรือบางรายก็ไม่กล้าเสี่ยง แต่ผู้ประกอบการก็มักจะมองข้ามเครื่องมือชิ้นเล็ก ๆ ไป อย่างการลงทุนในอุปกรณ์อย่าง เครื่องรัดกล่อง เครื่องมือชนิดนี้สามารถใช้งานได้ในทุก ๆ กลุ่มอุตสาหกรรม เพราะทุกกลุ่มจะต้องมีการแพ็คและจัดเก็บสินค้าอยู่แล้วไม่มากก็น้อย ซึ่งการลงทุนในจุดนี้ไม่ได้ใช่ทุนสูงอะไร แต่กลับให้ผลลัพธ์ในการประกอบการได้ดีกว่าเดิมในหลายแง่

ในขณะที่ผู้ประกอบการบางรายอาจมีพร้อมทั้งเครื่องจักร เครื่องพันพาเลท หรือเครื่องรัดกล่อง มีรถขนส่งพร้อม แต่ทว่า อุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นก็ดันไม่ได้มาตรฐานที่ดี ใช้งานไปได้ไม่กี่ครั้งก็ชำรุดเสียหาย ซึ่งปัญหานี้ส่วนใหญ่แล้วก็เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือ 2 เพื่อเป็นการลดต้นทุน  แต่บางครั้งผลลัพธ์ออกมากลับสร้างปัญหาที่น่าหนักใจมากขึ้นกว่าเดิม เพราะเครื่องมือบางชิ้นก็หาอะไหล่ไม่ได้ หรือซ่อมได้ค่อนข้างลำบาก ถึงซ่อมได้ก็ต้องใช้เวลาตามหาอะไหล่พอสมควร จึงกระทบกับการทำงานอย่างแน่นอน

2.ปัญหาด้านบุคลากรและกำลังคน

ยุค Digital disruption แบบนี้คนส่วนใหญ่จะมองว่า กำลังคนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญน้อยลง แต่สำหรับความเห็นในแง่ของนักอุตสาหกรรมแล้ว แตกต่างกันออกไป เรื่องของบุคลากรและกำลังคนนั้นยังคงจำเป็นอยู่สำหรับสายงานอุตสาหกรรม คลังสินค้าและโลจิสติกส์ หลาย ๆ ที่ ต้องการบุคลากรเพิ่มด้วยซ้ำไป เพียงแต่ตำแหน่งหน้าที่ต้องการนั้นจะเปลี่ยนแปลงไป หลาย ๆ ที่เจอปัญหาในส่วนของการแพ็คจัดเก็บสินค้าเพื่อการขนส่ง คือ ต้องการลดจำนวนคนในงานตรงส่วนนี้ลงเพื่อโยกย้าย บุคลากรไปช่วยงานในส่วนอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นเช่นกัน ครั้งจะรับพนักงานเพิ่มเพื่อมาดูแลในส่วนที่ต้องการเฉพาะเลย ก็เป็นภาระเรื่องต้นทุนแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องแบกอีก

แต่ปัญหาในลักษณะนี้ก็ทุเลาเบาบางลงได้ ถ้าผู้ประกอบการเลือกที่จะลงทุนสักเล็กน้อย เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์บางอย่างมาทุ่นแรง อย่างเช่น เครื่องพันพาเลท เครื่องรัดกล่อง เป็นต้น เพราะเครื่องมือเหล่านี้สามารถทุ่นแรงและลดขั้นตอนในการทำงานได้ อย่างอย่างการรัดกล่องด้วยสายรัดพลาสติกนั้น หากจะรัดให้แน่นหนา อาจต้องใช้กำลังคน 2 - 3 คนขึ้นไป แต่ถ้ามีเครื่องรัดกล่องเข้ามาช่วย การรัดกล่องสินค้าใหญ่ ๆ ก็สามารถทำเสร็จได้ในคน ๆ เดียว แบบนี้ก็สามารถโยกย้ายพนักงานในส่วนนี้ัไปช่วยหรือไปดูแลในส่วนอื่นได้ โดยที่ไม่ต้องรับพนักงานใหม่เพิ่มก็ได้ ซึ่งก็ดีต่อทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งพนักงานและตัวผู้ประกอบการเองด้วย

3.ปัญหาด้านความปลอดภัยทั้งคนและสินค้า

นักอุตสาหกรรมต่างรู้ดีว่า การทำงานกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบออโตเมชั่นในแบบต่าง ๆ นั้น ด้านผู้ปฏิบัติงานก็มีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง ในขณะที่อีกด้านหนึ่งหากเครื่องจักรไม่พร้อมใช้ หรือผู้ควบคุมเครื่องจักรขาดความรอบคอบ ก็สามารถส่งผลกระทบต่อตัวสินค้า สามารถสร้างความเสียหายที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ให้เกิดขึ้นได้เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น การแพ็คสินค้าด้วยสายรัดพลาสติก หากใช้กำลังคนในการรัดสาย แต่ผู้คนปฏิบัติงานไม่รอบคอบไม่ตรวจเช็คให้ดี พอเคลื่อนย้ายสินค้าและทำการขนส่ง สายรัดอาจปริแตกหรือขาดระหว่างทางทำให้สินค้ากระจายออกจากกล่อง ก็เกิดความเสียหายทั้งสินค้าและทำให้ธุรกิจมีต้นทุนเพิ่ม อย่างนี้เป็นต้น กรณีแบบนี้ถ้าจะให้ปลอดภัยทั้งคน ทั้งสินค้า และตัวธุรกิจเอง ลงทุนสักเล็กน้อยกับเครื่องรัดกล่องที่จะมาช่วยให้การปิดผนึกกล่องสินค้าแน่นหนารัดกุมขึ้นก็น่าจะดีกว่ามากทีเดียว

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เหล่านี้เป็นเพียงปัญหาบางส่วนที่รบกวนจิตใจของผู้ประกอบการนักอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ ซึ่งโดยมากแล้วก็จะชี้ประเด็นปัญหาไปที่เรื่องของการแพ็คจัดเก็บสินค้าเสียส่วนใหญ่ ซึ่งปัญหาในทำนองนี้ การมีเครื่องมือดี ๆ อย่างเครื่องรัดกล่องเข้ามาช่วย ก็จะทำให้ปัญหาต่าง ๆ คลี่คลายลงไปได้ อุปกรณ์ชิ้นนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นักอุตสาหกรรมตัวจริงจะมองข้ามไม่ได้เลย ลงทุนไม่มาก แต่ได้ประโยชน์ในหลายด้านลดปัญหาไปได้หลายทางแบบนี้ คงต้องนำไปพิจารณากันบ้างแล้วล่ะ

ศึกษาข้อมูลและเขียนโดย inconten.co

รับเขียนบทความ ค้นคว้าข้อมูล โดยผู้เขียนเฉพาะทางและ Writer Thailand